Hoge smartengeldvergoeding bij medische fout

Rechtbank Rotterdam 21-3-2017: De Rechtbank Rotterdam aan een patiŽnte die als gevolg van een medische fout van een uroloog haar overlevingskansen drastisch ziet dalen en uiteindelijk ook komt te overlijden, een smartengeldvergoeding van €200.000,00 toegekend.

Letselschade door een medische fout kan een enorm ingrijpend effect hebben op het leven van een patiŽnt. De gevolgen kunnen diep inwerken op iemands dagelijks leven. Het kan dan ook belangrijk zijn om uit te zoeken of het mogelijk is om de arts of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen voor de gemaakte fout(en) en om de geleden schade te proberen te verhalen.
Bij Hijink Advocaten houden wij ons veel bezig met dossiers waarin medische fouten centraal staan. De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is van groot belang voor onze praktijk.

Medische fouten en schadevergoeding, Wat ging er aan de procedure vooraf?

Bij een patiŽnte is op een CT scan bij toeval een afwijking in een nier ontdekt waarbij de radioloog aangaf te vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een kwaadaardige afwijking.
De uroloog nam echter een afwachtende houding aan en heeft daarmee jarenlang gehandeld in strijd met de Nederlandse Richtlijn die aangeeft dat een ruimte innemend proces in de nier dat bij toeval is ontdekt, als een potentiŽle kwaadaardige verandering van de nier moet worden beschouwd en behandeld. Wanneer deze afwijking direct wordt behandeld kan dit bij patiŽnten leiden tot een langere overleving. Een afwachtend beleid lijkt niet gerechtvaardigd, tenzij bij de specifieke patiŽnt vanwege een andere reden operatief ingrijpen niet mogelijk is.

Als gevolg van het handelen van de uroloog is er een vertraging in de behandeling van maar liefst vijf jaar ontstaan. Als gevolg hiervan zag deze patiŽnte haar overlevingskansen zakken van 92% in 2008 naar 13% in 2013. In 2014 is de patiŽnte uiteindelijk overleden aan de gevolgen van kanker.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Medirisk heeft aansprakelijkheid erkend voor het verwijtbaar handelen van de uroloog. Dat was niet de aanleiding voor de procedure.
In het onderhandelingstraject over de afwikkeling van de kwestie ontstond echter een discussie over de hoogte van de toe te kennen smartengeldvergoeding. De nabestaanden van de patiŽnte vorderden een hoge vergoeding voor smartengeld, een bedrag van €500.000. Dit bedrag is in de Nederlandse rechtspraak niet eerder toegekend.

Beoordeling hoogte smartengeld door Rechtbank

Het gaat in deze procedure ten eerste om de begroting van de naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor het niet in vermogensschade bestaande nadeel (smartengeld) dat is geleden door een persoon die als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk letsel heeft opgelopen (artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek).
Bij deze begroting moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden, waaronder enerzijds de aard van de aansprakelijkheid en anderzijds de aard van het letsel, de pijn, de duur en de intensiteit van het verdriet en de gederfde levensvreugde die voor de benadeelde het gevolg is van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust. De rechter zal bij deze begroting ook rekening moeten houden met de ernst van de inbreuk op het rechtsgevoel van de benadeelde.
Daarnaast moet de rechter letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, daaronder begrepen de maximaal toegekende bedragen. Hierbij moet de rechter ook letten op  de (gewijzigde) maatschappelijke opvattingen over de compensatie van leed. Van belang is dat het de rechter niet is verboden ook te letten op de ontwikkelingen in andere landen met betrekking tot de toegekende bedragen, zij het dat deze ontwikkelingen niet beslissend kunnen zijn voor de in Nederland toe te kennen bedragen.

Ernstig verwijtbaar medisch handelen

De rechtbank Rotterdam overweegt hierbij dat het ernstig verwijtbaar medisch handelen heeft geleid tot een delay van vijf jaar waardoor de aanvankelijke reŽle kans op overleving verloren is gegaan. Dit heeft geresulteerd in een lijdensweg van dertien maanden waarin de patiŽnte werd geconfronteerd met veel pijn, angst en verdriet totdat zij op de relatief jonge leeftijd van 50 jaar overleed. Niet in geschil is dat in andere landen in vergelijkbare gevallen door de rechter hogere bedragen worden toegekend dan in Nederland. Deze omstandigheid is echter van beperkt gewicht. De ontwikkeling van de maatschappelijke opvattingen over de hoogte van smartengeld in Nederland weegt zwaarder. Deze maatschappelijke opvattingen zijn in de loop van de jaren gewijzigd. Alles overwegende kent de Rechtbank uiteindelijk een schadevergoeding van €200.000,00 toe.

Hoogte smartengeldvergoeding

In de praktijk en ook in de rechtspraak is zichtbaar dat er vanuit maatschappelijke overweging behoefte is aan aanpassing van de hoogte van de toegekende smartengeldvergoedingen. In diverse uitspraken wordt duidelijk dat ook de rechters deze trend signaleren en bereid zijn hiermee rekening te houden.
Ook bij de invulling van een vordering buiten rechte moet hiermee daarom rekening worden gehouden.

Vragen over smartengeld bij medische fout?

Heeft u vragen over een mogelijke medische fout of over de mogelijkheid om smartengeld te vorderen? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en schade-advocaten. Wij werken landelijk, bel 0800-4455000

Door. mr. M.K. (Marit) Herngreen, letselschadespecialist NIVRE, lid Keurmerk letselschade Doetinchem

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook