Knieletsel door duw vanuit stilstaande bestelbus, WAM dekking?

Rechtbank Den Haag (uitspraak19-04-2017): De WAM verzekeraar dekt de materiele en letselschade die wordt toegebracht aan een ander veroorzaakt door of met het motorrijtuig. Dit is een verplichte aansprakelijkheidsverzekering die op ieder motorrijtuig (auto, bestelbus, scooter) moet worden afgesloten.

In een verzoekschriftprocedure vordert de advocaat van het slachtoffer met knieletsel –die door de bestuurder uit een stilstaande auto is geduwd, een letselschadevergoeding van de WAM verzekeraar van de auto ex artikel 3 lid 1 WAM.

Tussen verzoeker (de persoon die knieletsel opliep) en verweerder (de persoon die in de bestelbus zat en duwde) heeft zich een incident voor gedaan te Delft. Verzoeker fietste door Delft en vond dat zich een gevaarlijke verkeersituatie voordeed. Hij sloeg daarbij met de hand op een bestelbus die op de rijbaan geparkeerd stond. Verzoeker vond dat de bestelbus door daar stil te staan een gevaarlijke situatie creŽerde voor fietsers.
De verweerder –die zich in de bestelbus bevond- greep daarop vanuit het openstaande  raam kort verzoeker bij de mouw van zijn blouse. Deze raakte uit onbalans en kwam ten val. Hij liep hierbij knieletsel op. Later bleek het knieletsel te bestaan uit een breuk in de knie. Hij is tot nu toe tweemaal aan het knieletsel geopereerd.
Verzoeker heeft letselschade. Hij is zelfstandig ondernemer en lijdt inkomensschade omdat hij niet kan werken.

Verweerder is door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot het betalen van een geldboete van € 750 wegens mishandeling. Ook wees de politierechter de vordering van het slachtoffer toe tot een bedrag van ruim € 6.500. Het betreft een voeging in de strafprocedure. Voor een verdere schadevergoeding  is de gedupeerde verwezen naar de civiele  schadevergoedingsprocedure.

Civiele schadevergoedingsprocedure, deelgeschil

In de huidige verzoekschriftprocedure, een deelgeschil, vraagt gedupeerde de rechtbank voor recht te verklaren dat de WAM verzekeraar aansprakelijk is en tevens dat er dekking bestaat onder de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

De verzekeraar van verweerder die de mouw vastgreep van gedupeerde erkent aansprakelijkheid namens verzekerde voor het voorval. Echter stelt zij ook dat het voorval niet valt onder de WAM-dekking van de bestelbus. Het betreft immers een voorval dat niets van doen heeft met schade die is veroorzaakt door of met een motorrijtuig, maar het simpelweg een ruzie betreft.
Dit is niet gedekt onder de WAM-verzekering van de bestelbus.

Verwezen wordt naar de inhoud van artikel 3 lid 1 WAM, waarin is bepaald:

“De verzekering moet tegen betaling van een enkele premie, gedurende de gehele looptijd van de verzekering, met inbegrip van de perioden waarin het motorrijtuig zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevindt, dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, van iedere bezitter, houder en bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede van degenen die daarmede worden vervoerd (…)”

Ruime uitleg artikel 3 WAM

De rechtbank Den Haag benadrukt allereerst dat het artikel ruim moet worden uitgelegd. Dit omdat de doelstelling is van de WAM om bescherming te beiden aan slachtoffers van verkeersongevallen die zijn veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer (auto, bus, motor, brommer, scooter). Voorwaarde voor dekking blijft wel dat de schade moet zijn ontstaan uit een gevaar verbonden aan het gemotoriseerde verkeer.

De rechtbank volgt de aansprakelijkheidsverzekeraar ASR in het verweer dat in de onderhavige situatie er geen sprake is van een risico verbonden aan het motorrijtuig bij verkeersdeelname. Het letsel van verzoeker is ook niet ontstaan door een verkeersongeval, maar meer uit een ruzie die zijn oorzaak vindt in (irritatie in) het verkeer. Er is geen sprake van verwezenlijking van een risico verbonden aan het verkeer.
 
Verzoeker is ook niet aan te merken als een verkeersslachtoffer met letselschade. Het feit dat verweerder in een bestelbus zat maakt dat niet anders.

De rechtbank Den Haag wijst het verzoek af, ASR hoeft geen dekking te verlenen onder WAM en dus niet de letselschade te vergoeden.

Kosten deelgeschillenprocedure bij letselschade 

Omdat het een deelgeschil betreft moet op grond van artikel 1019aa Rv de kosten van behandeling van het verzoek worden begroot.
Voor de begroting van de advocaatkosten en de kosten van de deelgeschillenprocedure moet aansluiting worden gezocht bij de dubbele redelijkheidstoets: het moet redelijk te zijn dat de (advocaat)kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten moeten ook redelijk te zijn.

De advocaatkosten komen neer op een bedrag van ruim € 4.000. De kosten van het verzoekschrift (griffierecht) op € 288. Nu ASR als verzekeraar niet aansprakelijk is, maar verweerder in persoon wel, zal de rechtbank verweerder veroordelen om aan verzoeker de kosten van het deelgeschil en de advocaatkosten te vergoeden.
Voor recht wordt verklaart dat verweerder in persoon aansprakelijk is voor de letselschade geleden door gedupeerde.

Advies over een deelgeschillenprocedure bij letselschade

Onze letselschade-advocaten en letselschadespecialisten adviseren u graag over aansprakelijkheid en de mogelijkheden tot het krijgen van een schadevergoeding met een deelgeschilprocedure. Bel voor vrijblijvend advies ons landelijk nummer 0800-44 55 000

Door: mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, LSA letselschade-advocaat

Bron: ECLI:NL:RBDHA:2017:5212/zaaknummer C/09/524490

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook