Belangrijke uitspraak in de wereld van Pre-Pack en overgang van onderneming!

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie een baanbrekende uitspraak gedaan over de rechten van werknemers bij een pre-packsituatie. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van de prejudiciŽle vragen die de rechtbank Midden-Nederland had gesteld over de pre-pack in de kwestie Smallsteps.

De vraag die werd gesteld was (kort samengevat): Ziet de Europese richtlijn, inhoudende dat er na faillissement geen sprake is van een overgang van onderneming, ook op de situatie van een voor faillissement voorbereide en onmiddellijk erna uitgevoerde pre-pack?

Wat is een Pre- pack

Bij een pre-pack wordt tot in detail de overdracht van een onderneming voorbereid, om vervolgens na faillissement een snelle doorstart te maken van de levensvatbare onderdelen van de onderneming. Op die manier wordt een onderbreking van de bedrijfsvoering voorkomen ťn belangrijker, de waarde van de onderneming en de werkgelegenheid worden (deels) behouden.

De andere kant van de medaille is, dat  – aldus de tegenstanders van pre-pack-  de ontslagbescherming die het arbeidsrecht biedt feitelijk wordt omzeild en daarnaast heeft deze constructie geen wettelijke basis. Het is dan ook niet vreemd, dat de pre-pack in het verleden al vaak ter discussie heeft gestaan.

Pre-pack vs faillissement

Een pre-pack is (of eigenlijk: “was”) dus eigenlijk een zeer interessante (maar omstreden) constructie om bedrijven, die zich op de rand van de afgrond begeven, in een gezonde vorm te laten doorstarten. Echter de vraag is of op deze manier de rechten van de werknemers, die vanuit het Unierecht worden opgelegd, wel worden beschermd. Op grond van de Europese richtlijn gaan bij overgang van onderneming namelijk de werknemers met al hun rechten en verplichtingen over naar  de overnemende partij. De enige uitzondering is, als er sprake is van een faillissement, maar is een pre-pack wel een faillissement?
Juridisch gezien wordt het faillissement uitgesproken, maar van meet af aan is de pre-pack gericht op het voorzetten van de onderneming. Een faillissement is daarentegen primair gericht op liquidatie van de onderneming.

Uitspraak Europese Hof

De conclusie van het Hof van Justitie is dat een pre-pack, zoals in de zaak Smallsteps, niet voldoet aan de voorwaarden van de richtlijn. Er is namelijk geen liquidatie van de onderneming beoogd, zodat er economisch en sociaal gezien geen rechtvaardiging is om werknemers bij een volledige of gedeeltelijke overgang te beroven van de rechten uit o.m. arbeidsovereenkomst, die zij normaliter bij overgang van onderneming hebben. De pre-pack  is dus niet te beschouwen als een faillissementsprocedure in het kader van de richtlijn.

Oftewel als er sprake is van een pre-pack faillissement, die gericht is op het voortbestaan van de onderneming, dan blijven de regels van overgang van onderneming van toepassing. De partij die een onderneming middels pre-pack overneemt, zal er dus rekening mee moeten houden dat alle werknemers, met hun rechten en verplichtingen, mee overgaan. Bij een faillissement, die gericht is op liquidatie van het vermogen (de standaard situatie), zal de bescherming van de richtlijn wel gelden en bij een doorstart na faillissement is er dus geen sprake van overgang van onderneming.

Kortom, door de uitspraak van het Europese Hof zal er – voorlopig – een einde komen aan de huidige pre-pack praktijken. De volledige uitspraak vindt u hier.

Wilt u meer weten over arbeidsrecht en overgang van onderneming?

Graag zijn wij u van dienst met juridische bijstand en advies op het vlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Bel voor een gesprek in Arnhem of Nijmegen 0800-4455000.

Door: mr. M.K.K. (Marjoleine) van Dooren, advocaat arbeidsrecht

Bron: Rechtbank Almere ECLI:NL:RBMNE:2016:954 
Bron:
Uitspraak Europese Hof van Justitie

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook