Aansprakelijkheid reisorganisatie letselschade: Voor letselschade die is opgelopen in het buitenland zijn de lokale regels van toepassing. Het verhalen van de schade is in dat geval vaak lastig vanwege de taal, de afstand en de lokale gebruiken. Doordat u in contact kunt treden met een Nederlandse vertegenwoordiger van de aansprakelijke verzekeraar en door andere Europese regelgeving op grond van richtlijnen is de procedure makkelijker voor consumenten. Desondanks is schade verhalen in het buitenland vaak een lastige en langdurige bezigheid. Voor letselschade die ontstaat door een wanprestatie tijdens een (deel van een) pakketreis bestaan bijzondere aansprakelijkheidsregels. De schadevergoeding kan in voorkomende gevallen voor rekening van de reisorganisatie/touroperator komen.    

Aansprakelijkheid reisorganisatie letselschade

Voor door reisorganisaties en reisbureaus aangeboden pakketreizen gelden speciale regels omtrent de aansprakelijkheid. De reisorganisatie of touroperator kan onder omstandigheden worden aangesproken. Waardoor het letselschade slachtoffer eenvoudig zijn schade kan verhalen. Indien u schade oploopt in het buitenland kan onder omstandigheden de reisorganisatie of touroperator worden aangesproken.
info@hijink.com0800 44 55 000

Aansprakelijkheid pakketreis

Titel 7A van boek 7 BW bevat bepalingen betreffende reisovereenkomsten. De wettelijke bepalingen zien op pakketreisovereenkomsten en andere gekoppelde reizen. Een pakketreis is een reisovereenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis, die Aansprakelijkheid reisorganisatie pakketreis letselschadeeen overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede ten minste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf of een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.

Voor zover schade ontstaat door een dienst die deel uitmaakt van het pakket kan de reisorganisatie aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid geldt dus bijvoorbeeld wel voor een voedselvergiftiging opgelopen door het eten in het hotel dat deel uitmaakt van de reis, maar niet voor een ongeval met een zelf gehuurde scooter. Bij een pakketreis hoeft u dus niet zelf in contact te treden met de schadeveroorzakende partij. De reisorganisatie zal de schade verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Gevallen waarin bij een pakketreis de schade kan worden verhaald op de touroperator of reisorganisatie:

  • Indien de bus naar het hotel verongelukt en u letsel oploopt;
  • Indien u letsel oploopt in uw hotelkamer, bijvoorbeeld doordat een deel van het plafond naar beneden komt;
  • Indien u in het restaurant van het hotel een voedselvergiftiging oploopt.

De aansprakelijkheid van de reisorganisatie maakt het voor een slachtoffer makkelijker. U hoeft immers niet zelf uw schade te verhalen, maar u meldt deze bij de organisator. Voorwaarde is wel dat de activiteit of voorziening waarbij u letsel oploopt deel uitmaakt van de (pakket)reis.

ANVR voorwaarden

De ANVR voorwaarden (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) bevatten tevens regels omtrent de aansprakelijkheid van reisorganisaties. Op de website van de ANWR vindt u de voorwaarden van de ANVR. Bovendien zijn op de website van de ANVR handige overzichten beschikbaar van de rechten die u als afnemer van een reisproduct heeft. Bijvoorbeeld de samenvatting van de rechten van afnemers van een pakketreis.

Tijdig melden schade reisorganisatie

Voorwaarde voor de vergoeding van schade is dat deze tijdig wordt gemeld. Indien u schade oploopt op vakantie dient u dit derhalve zo spoedig mogelijk te melden. U dient op grond van de wet de schade in ieder geval binnen drie maanden na dato te melden. Teneinde discussie te voorkomen over de vraag of uw melding in behandeling moet worden genomen, dient u uw schade per ommegaande te melden. Door schade direct te melden voorkomt u dat uw schademelding niet in behandeling wordt genomen.

Aansprakelijkheid en hoogte schadevergoeding reisoperator

Indien de aansprakelijkheid van een partij vaststaat, kan de hoogte van de schade aanleiding zijn voor veel discussie. Met het erkennen van aansprakelijkheid is derhalve nog geen resultaat behaald. Door u bij de afhandeling bij te laten staan door een schade expert weet u zeker dat uw totale schade wordt vergoed. Ook indien u het gevoel heeft dat de schadeafhandeling goed en voorspoedig verloopt, kan het dus verstandig zijn een deskundige te raadplegen. Door u te laten bijstaan voorkomt u dat u genoegen moet nemen met een lagere schadevergoeding.

Contact

Indien u tijdens een (pakket)reis letsel oploopt tijdens een deel van de reis, vervoer/verblijf/activiteit neem dan contact op met Hijink Advocaten op 0800- 44 55 000. Onze letselschade specialisten kunnen u vaak direct verder helpen.
info@hijink.com0800 44 55 000