Aanzegging einde arbeidscontract

De aanzegtermijn is in het nieuwe arbeidsrecht een verplichting om niet te vergeten! Inmiddels zijn de eerste uitwerkingen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid duidelijk zichtbaar en één van nieuwe regels, die veel over het hoofd gezien wordt, is de aanzegtermijn!

Reden genoeg tot het schrijven van dit artikel met betrekking tot aanzegging einde arbeidscontract.

Aanzegging einde arbeidscontract

Agenderen is altijd al van belang geweest als je werkt met contracten voor bepaalde tijd. Echter tot 1 januari 2015 was het mogelijk (al was dit natuurlijk niet zo netjes) om de werknemer op de laatste dag van zijn contract te berichten of er verlengd zou worden of dat partijen afscheid van elkaar zouden nemen. Door het ontbreken van enige regeling omtrent het informeren van de werknemer, werd de werknemer niet altijd tijdig in de gelegenheid gesteld om zich op het einde van het dienstverband voor te bereiden.  Een gevolg hiervan is weer dat een werknemer zich ook niet tijdig kon richten op het vinden van een andere werkkring. Een soepele overstap van werk naar werk, zonder dat aanspraak gemaakt hoefde te worden op een uitkering, werd hierdoor dus bemoeilijkt. Reden waarom per 1 januari jl. de aanzegverplichting is ingevoerd.

aanzegging einde arbeidscontract

Aanzegverplichting eind arbeidscontract

De aanzegverplichting brengt met zich mee dat een werkgever bij contracten van 6 maanden of langer, uiterlijk een maand voor de einddatum, de werknemer schriftelijk moet laten weten of en onder welke condities het contract wordt verlengd. Kortom, niet alleen bij het aflopen van een contract moet een werknemer een maand van te voren worden ingelicht, maar ook als er sprake is van een verlenging.

De aanzegverplichting geldt overigens niet voor contracten die niet aflopen op een bepaalde datum, maar bijvoorbeeld verbonden zijn aan een opdracht (zonder dat er een einddatum is gesteld).

Gevolgen niet naleven aanzegverplichting

Als de aanzegverplichting niet wordt nageleefd dan is de werkgever een boete aan de werknemer verschuldigd. Deze boete is gelijk aan één maandsalaris en als de werkgever wel heeft aangezegd, maar te laat, dan is er een vergoeding naar rato verschuldigd. Gesteld kan dus worden, dat de aanzegverplichting vervelende financiële gevolgen voor de werkgever kan hebben en er is maar één manier om dit te voorkomen: goed agenderen.

Verzoekschrift aan arbeidsrechter

De werknemer zal overigens wel zelf aanspraak moeten maken op de boete en als de werkgever niet vrijwillig betaalt, dan kan de werknemer middels een verzoekschrift zijn verzoek tot betaling van de boete aan de rechter voorleggen. De termijn voor het indienen van een dergelijk verzoek is erg kort, namelijk twee maanden na de dag dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Deze termijn is niet te stuiten (er is dus geen mogelijkheid om te verlengen) en te laat ingediend is dan ook echt te laat!

Advies over de aanzegging einde arbeidscontract

Wilt u meer weten over de aanzegverplichting, aanzegging einde arbeidscontract, of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Bel met onze arbeidsrecht advocaat in Arnhem (026) 442 39 13 of arbeidsrecht advocaat in Nijmegen (024) 3886680. Ook kunt u onderstaand contactformulier invullen. Wij bellen u snel terug!

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  lid van de Vereniging Arbeidsrecht advocaten

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief