Arbeidsrecht en ontslag

Cumulatievergoeding

Cumulatievergoeding – Vergoeding bij ontslag op cumulatiegrond: Bij ontslag op grond van de cumulatiegrond kan de werknemer de rechter een cumulatievergoeding vragen.

Als ontslag van een werknemer op grond van een specifieke ontslag grond niet mogelijk is, dan kan de werkgever het ontslag op grond van de cumulatie- of i-grond aanvragen. De rechter beoordeelt dan of meerdere gronden gezamenlijk het eindigen van het dienstverband rechtvaardigen. De cumulatievergoeding is een vergoeding aan de werknemer omdat de werkgever een bepaalde ontslaggrond niet rond krijgt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de mate waarin het ontslag op een specifieke grond toewijsbaar is.

Recht op een cumulatievergoeding

De cumulatievergoeding wordt betaalt naast de transitievergoeding. De cumulatievergoeding is geen verplichte vergoeding. De rechter beoordeelt per geval of er recht bestaat op een vergoeding. Of er recht bestaat op een vergoeding is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij is vooral van belang in hoeverre de werkgever het bestaan van een bepaalde ontslag grond kan aantonen. Het krijgen van een vergoeding bij ontslag wegens cumulatieve gronden is dus afhankelijk van de vraag in hoeverre ontslag op een specifieke grond mogelijk is.

Hoogte cumulatievergoeding

De rechter stelt de hoogte van de cumulatievergoeding vast. De cumulatievergoeding mag maximaal de helft (50%) van de transitievergoeding zijn. Ofwel de werknemer maakt aanspraak op maximaal 1,5 maal de transitievergoeding. Voor de hoogte is van belang hoeveel bewijs de werkgever heeft voor een ontslag grond. Kan de werkgever aantonen dat Als er sprake is van een aanvraag die voor de helft gebaseerd is op disfunctioneren en voor de helft op een verstoorde arbeidsrelatie dan is er reden een hoge cumulatievergoeding toe te kennen. In de rechtspraak zien we dat ook verwijten aan de werkgever meespelen bij het toekennen van de vergoeding. Het niet aanbieden van een verbetertraject is bijvoorbeeld reden om een vergoeding toe te kennen.

Transitievergoeding, cumulatievergoeding en billijke vergoeding

Naast een transitievergoeding en cumulatievergoeding is ook een billijke vergoeding mogelijk. De werkgever betaalt een billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar gedrag. Ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever komt weinig voor. Slechts in uitzonderlijke gevallen bestaat er dus recht op een billijke vergoeding naast een transitievergoeding en cumulatievergoeding.

Dossier opbouw

Voor werkgevers is het voorbereiden van een ontslag belangrijk. De werkgever moet een dossier opbouwen. Voor het ontslag moet de werkgever aantonen dat ontslag rechtvaardig is. De mogelijkheid om het ontslag op meerder gronden te baseren, verandert dit niet. De mate waarin een ontslag grond aantoonbaar is, is bovendien belangrijk voor de hoogte van de vergoeding die de werkgever betaalt.

Onze specialisten

mr. R. Bockhoven

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief