Arbeidsrecht en ontslag

Loonsanctie

Een loonsanctie is een maatregel als werknemer of werkgever zich onvoldoende inspant voor de re-integratie bij ziekte. Een loonsanctie is het opschorten of stoppen van de loondoorbetaling tijdens ziekte door de werkgever of het verlengen van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever voor een zieke werknemer door het UWV.

Bij ziekte betaalt de werkgever gedurende twee jaar het loon van de zieke werknemer door. Ontslag tijdens ziekte is niet toegestaan. Werknemer en werkgever moeten in deze periode werken aan de re-integratie van de zieke werknemer. Doet een werknemer onvoldoende voor de re-integratie dan kan de werkgever het loon opschorten of stopzetten. Als de werkgever zich onvoldoende inspant voor de re-integratie kan het UWV de loondoorbetaling verlengen. Deze maatregel noemen we een loonsanctie. Zowel de werkgever als de werknemer kan dus te maken krijgen met een loonsanctie.

Loonsanctie werknemer

De werkgever kan twee soorten sancties opleggen aan werknemers. De werkgever kan het loon opschorten of stopzetten. Welke loonsanctie de werkgever oplegt, is afhankelijk van de regel die de werknemer niet nakomt. Is dit een bedrijfsregel dan schort de werkgever het loon op. Komt de werknemer een wettelijke regel niet na dan zet de werkgever het loon stop.

De werkgever schort het loon van de zieke werknemer op als deze zich niet houdt aan de bedrijfsregels rondom re-integratie en ziekteverzuim. De werkgever betaalt het achtergehouden loon uit als de werknemer aan zijn verplichtingen voldoet. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer waarmee de werkgever lange tijd geen contact krijgt of een werknemer die een afspraak met de bedrijfsarts mist.

De werknemer stopt het loon als de werknemer zich niet houdt aan de wettelijke regels rondom re-integratie en ziekteverzuim. Dit loon wordt dus niet op een later moment uitbetaald. Voorbeelden van wettelijke verplichtingen zijn het weigeren passende arbeid te verrichten of als de werkgever zijn genezing tegenwerkt.

loonsanctie, loonsanctie werkgever, loonsanctie werknemer, opleggen loonsanctie, loon sanctie

Opleggen loonsanctie werknemer

Een loonsanctie wordt schriftelijk opgelegd. Voorafgaand aan het nemen van de sanctie moet de werkgever de werknemer schriftelijk waarschuwen van het voornemen een loonsanctie op te leggen. Om de band met de werknemer goed te houden, kunt u de waarschuwing mondeling aankondigen.

Aandachtspunten loonsanctie werknemer

  • Stel een verzuimprotocol op met alle verplichtingen en stappen voor werknemer en werkgever .
  • Goede documentatie is belangrijk in het arbeidsrecht. Leg alle stappen, verplichtingen, afspraken en communicatie goed vast.
  • Als de werkgever geen loonsanctie oplegt waar dit wel is voorgeschreven is dit voor het UWV mogelijk een reden om de loondoorbetalingsplicht te verlengen.
  • Bespreek uw zaak bij voorkeur met een arbeidsrecht advocaat. Gelukkig zijn werkgevers niet altijd bekend met de ins- en outs van ziekte, loondoorbetaling en re-integratie. Een langdurig zieke werknemer is voor een bedrijf namelijk altijd vervelend. Het is bij ziekte van een werknemer wel belangrijk dat u op tijd de juiste stappen zet.

Loonsanctie werkgever

De werkgever heeft een opzegverbod tijdens de eerste twee jaar ziekte. Tijdens deze periode betaalt de werkgever tenminste 70% van het loon door. Als de loondoorbetalingsplicht wordt verlengd, loopt ook het opzegverbod door. De loonsanctie voor de werkgever wordt opgelegd door het UWV. De sanctie geldt voor een bepaalde tijd. De maximale loonsanctie is 52 weken. Dit betekent dat de werknemer bij de maximale loonsanctie gedurende twee jaar en 52 weken tenminste 70% van het loon van de zieke werknemer betaalt.

Als de werkgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet kan het UWV de loondoorbetalingsplicht stoppen. De werkgever dient hiervoor een verzoek in bij het UWV. De loonsanctie is dus een soort herstel termijn. Als de werknemer zijn fout herstelt, eindigt de loonsanctie.

Ook de zieke werknemer kan het UWV vragen een loonsanctie op te leggen aan de werkgever.

Tegen het besluit van het UWV om een loonsanctie op te leggen kan de werkgever in bezwaar en beroep.

Deskundigenoordeel

Het UWV geeft werkgever en werknemer de mogelijkheid een deskundigenoordeel UWV te vragen. Het UWV neemt dan een standpunt in over de re-integratie. Het deksundigenoordeel ziet echter alleen op de medische vraagstukken rond de re-integratie.

Onze specialisten

mr. R. Bockhoven

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief