Mediation bij een arbeidsconflict, conflictbemiddeling in het arbeidsrecht

Niemand zit te wachten op een arbeidsconflict, werknemer niet en werkgever ook niet. Toch komen conflicten op de werkvloer voor. Partijen hebben voordeel bij een snelle oplossing. Deze oplossing is te vinden in mediation. Aan mediation bij een arbeidsconflict moeten beide partijen vrijwillig willen mee werken.

Mediation bij een arbeidsconflict

Tijdens een Mediation bij een arbeidsconflict gaan partijen (werkgever en werknemer) vrijwillig in gesprek met elkaar, dit onder begeleiding van een mediator. Om de regels van de mediation goed vast te leggen wordt er een mediationovereenkomst vooraf bij aanvang van het eerste mediation gesprek ondertekend. Aan partijen wordt de mediation overeenkomst vooraf toegezonden, deze wordt ook in een intakegesprek besproken.

Kenmerken van mediation bij een arbeidsconflict zijn;

  • Vrijwillige deelname; de mediation moet voor partijen vrijwillig zijn. Partijen kunnen ook altijd stoppen met een mediation wanneer zij dat willen.
  • Mediator is neutraal en objectief; partijen moeten vertrouwen hebben in de neutraliteit van de Mediator, dit mag niet ter discussies staan.
  • Deelnemers maken zelf besluiten; partijen bespreken en onderhandelen zelf over de oplossing. Oplossingen worden in vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
  • Vertrouwelijk; onderdeel van de mediation overeenkomst is de geheimhouding. Het is belangrijk voor het proces dat partijen vrij kunnen spreken.
  • Juridische procedures worden stil gelegd; wanneer er procedures aangaande de kwestie lopen, dan worden deze stopgezet zolang de mediation loopt.

Hoe verloopt een mediation in het arbeidsrecht

Uiteraard is het niet te voorspellen hoe een mediation verloopt. Wel kunnen we schetsen wat partijen kunnen verwachten. Er wordt gestart met een intake. Tijdens het intakegesprek spreken partijen de mediator los van elkaar. De Mediator geeft uitleg over mediation bij een arbeidsconflict en het proces. De partij schetst de kwestie.

Hierna volgen de mediationgesprekken. Dit is een gezamelijke bespreking over het arbeidsconflict tussen de betrokken partijen. Het mediationgesprek begint met een introductie van de kwestie, partijen bespreken inzichten, verkennen mogelijkheden en onderhandelen over oplossingen. Gemiddeld volgen er bij mediation bij een arbeidsconflict ongeveer drie gezamenlijke gesprekken.

In de afsluitende fase, de afsluitingsbijeenkomst, wordt er een vaststellingsovereenkomst ondertekend. In de vaststellingsovereenkomst worden de afspraken tussen partijen over het arbeidsconflict vastgelegd. Met het ondertekenen van de overeenkomst en het uitvoering geven daaraan, wordt de mediation beëindigd.

Mediation in het arbeidsrecht

Wilt u weten wat mediation voor u kan betekenen in het arbeidsrecht of bij een arbeidsconflict. Bel onze mediator voor een vrijblijvende kennismaking.

W.J.W.M. (Wouter) Niesink, Mfn Mediator