Arbeidsrecht en ontslag

Ontslagrecht

Cumulatiegrond ontslag

Cumulatiegrond ontslag/i-grond ontslag: Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk een werknemer te ontslaan wegens een combinatie van meerdere ontslaggronden. Dit noemen we de cumulatiegrond of i-grond.

De wet bevat een beperkt aantal ontslaggronden. Door de invoering van de cumulatiegrond kan de werkgever meerdere grondslagen gebruiken/combineren voor een ontslag aanvraag. Rechters wijzen een ontslagaanvraag op de cumulatiegrond alleen toe als in vergaande mate aan een van de in de wet genoemde ontslaggronden is voldaan.

Als een rechter een ontslag aanvraag op de i-grond goedkeurt, kan de rechter ook een cumulatievergoeding toekennen aan de werkgever. De cumulatievergoeding is maximaal de helft van de transitievergoeding. De werknemer kan dus maximaal aanspraak maken op 1,5 maal de transitievergoeding.

Wanneer is een cumulatiegrond ontslag mogelijk

Langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische redenen mogen niet gebruikt worden als cumulatieve ontslaggrond. Redenen die mogen worden aangevoerd voor een cumulatief ontslag zijn:

 • frequent ziekteverzuim;
 • disfunctioneren;
 • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • verstoorde arbeidsverhouding;
 • andere omstandigheden.

Of er een i-grond is voor het ontslag is ook afhankelijk van de maatregelen van de werkgever. Als het vertrouwen tussen partijen ontbreekt, is een mediationtraject nodig. Is er sprake van disfunctioneren dan moet de werkgever een verbetertraject opstarten. Het gebruik van de i-grond voor een ontslag aanvraag betekent niet dat de werkgever aan zijn verplichtingen moet voldoen zoals deze gelden voor de verschillende ontslaggronden.

Toetsing cumulatiegrond

Uit de rechtspraak blijkt dat belangrijk is dat een van de (cumulatieve) ontslaggronden op zichzelf bijna voldoende is voor een ontslag. De i-grond is dus geen reparatiegrond, zoals wel werd voorspeld bij de invoering. De i-grond biedt een alleen een mogelijkheid voor de werkgever als bijna aan een van de ontslaggronden is voldaan. De bijkomende gronden geven dan de doorslag en maken het ontslag alsnog redelijk. De mate waarin een specifieke grond het ontslag rechtvaardigt, is mede van belang voor de toekenning en hoogte van een cumulatievergoeding.

Motiveren ontslag op cumulatiegrond

Voor de aanvraag op de i-grond moet de werkgever de i-grond aantonen. De aanvrager moet motiveren waarom de gecombineerde grondslagen het ontslag rechtvaardigen. De ontslag aanvraag moet specifiek aangeven waarom de cumulatie van de gronden een reden voor ontslag oplevert. Het is niet aan de rechter om aan de hand van de aangevoerde gronden te beoordelen of ontslag op de i-grond mogelijk is. Voor een ontslag aanvraag op grond van de cumulatiegrond is dus een onderbouwing nodig van de reden waarom de cumulatie van gronden een pontslag rechtvaardigt.

Reden invoeren cumulatiegrond

Voor een ontslag geldt het vereiste dat volledig aan een ontslag grond is voldaan. De rechter toetst dus bijvoorbeeld of disfunctioneren een ontslag rechtvaardigde. Als er naast disfunctioneren sprake is van verwijtbaar handelen en frequent ziekteverzuim mag de rechter dit niet meenemen in de toetsing van het ontslag. De aanvraag voor het ontslag ziet immers op disfunctioneren. Van alle ontslag aanvragen wegens disfunctioneren wordt ongeveer 72% afgewezen. Ontslag vragen wegens disfunctioneren is dus verre van eenvoudig.

De i-grond maakt het mogelijk meerdere ontslag gronden te combineren. De werkgever hoeft dan niet aan te tonen dat volledig aan een ontslaggrond is voldaan. Doordat alleen bij een bijna complete ontslaggrond een ontslag op de cumulatiegrond wordt toegewezen, is het krijgen van toestemming om een werknemer te ontslaan door toevoeging van de i-grond niet veel gemakkelijker geworden.

Persoonlijk advies

Het arbeidsrecht eist dat op het juiste moment de juiste stappen worden gezet. Wij adviseren werkgevers en werknemers daarom om bij een arbeidsconflict direct contact op te nemen met een arbeidsrechtadvocaat. Bespreek uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000 stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. R. Bockhoven

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief