Arbeidsrecht: wat gaat er veranderen?

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De wet is bedoeld om het aannemen van werknemers te stimuleren en om de positie van flexwerkers te verbeteren en vormt een uitwerking van het regeerakkoord. In dit artikel ‘arbeidsrecht veranderingen 2019/2020’ beschrijf ik de belangrijkste verwachte wijzigingen. 

1. Cumulatieve ontslaggrond

Er wordt een cumulatiegrond ingevoerd voor ontslag, ontslagen kunnen voortaan plaatsvinden op grond van een combinatie van factoren. Momenteel geldt dat voor een ontslag volledig moet zijn voldaan aan een van de acht ontslag gronden uit de wet. Deze wijziging geeft rechters de mogelijkheid om op grond van alle relevante factoren een afweging te maken of ontslag is toegestaan.

2. Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een bijdrage van de werkgever aan het pad van de werknemer naar nieuw werk en inkomen. In de wijze waarop transitievergoedingen worden berekend, worden de volgende aanpassing gedaan:

  • Transitievergoedingen worden niet meer berekend aan de hand van afronding op halve dienstjaren, maar over het volledige dienstverband;
  • Werknemers krijgen meteen en niet pas na twee jaar recht op een transitievergoeding. Ook tijdens een proeftijd;
  • Voor werknemers langer dan tien jaar in dienst wordt de hogere opbouw van de transitievergoeding afgeschaft. De opbouw van de transitievergoeding zal dus na 10 jaar gewoon 1/3 van het bruto maandsalaris per dienst jaar zijn in plaats van 1/2;

N.B.: kleine werkgevers kunnen onder de WAB een vergoeding krijgen voor transitievergoedingen indien zij hun bedrijf beëindigen wegens pensioen of ziekte.

arbeidsrecht veranderingen 2019

3. Payrollers

De wet stelt payrollers min of meer gelijk met personen die bij u in dienst zijn. Naast de primaire arbeidsvoorwaarden worden ook de secundaire arbeidsvoorwaarden grotendeels gelijkgesteld. De payroller blijft echter wel onder de pensioenregeling van het payroll bedrijf vallen. De kosten voor deze vorm van arbeid zullen derhalve omhoog gaan, zodat deze vorm van arbeid minder aantrekkelijk wordt.

4. Ketenregeling (opeenvolgende contracten)

Na drie jaar, dan wel drie opvolgende contracten ontstaat de verplichting om een werknemer een vaste aanstelling te geven.

De regels zoals deze golden voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) worden grotendeels weer van toepassing. Na drie jaar, dan wel drie opvolgende contracten, ontstaat de verplichting om een werknemer een vaste aanstelling te geven. Deze termijn betreft nu twee jaar of drie opeenvolgende contracten. De minimale periode tussen twee opeenvolgende contracten na deze termijn blijft 6 maanden. Voor seizoenarbeiders kan deze periode met maximaal 3 maanden worden verkort in een CAO.

5. Uitzendkrachten

Uitzendkrachten dienen voortaan minimaal vier dagen van te voren opgeroepen te worden en minimaal vier dagen voor de werkzaamheden afgezegd, omdat anders een betalingsverplichting ontstaat. Oproepkrachten moet bovendien na een contractduur van 12 maanden een contract worden aangeboden in overeenstemming met het gemiddeld aantal gewerkte uren van dat jaar. Indien de werkgever dit nalaat, dient het verschil alsnog uitbetaald te worden.

6. WW

De WW wordt tevens gewijzigd. De WW premie die werkgevers afdragen zal voortaan berekend worden aan de hand van het soort contract dat de werknemer aangaat en niet van de sector waarbinnen de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Voor werknemers met een vast contract wordt minder premie betaald dan voor personen met een tijdelijk contract en flexwerkers.

7. Verlengen proeftijd

Let op: het wetsvoorstel WAB bevatte tevens een voorstel om de proeftijd te verlengen. Dit onderdeel is niet opgenomen in het wetsvoorstel zoals de Tweede Kamer dat heeft aangenomen en de wijziging zal dus niet worden doorgevoerd.

Samenvattend arbeidsrecht veranderingen 2019 / 2020

arbeidsrecht advocaat arnhem nijmegen
Mr. van Dooren – Van de Werfhorst

De WAB moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Of het wetsvoorstel bijdraagt aan gewenste doelen, zal in de praktijk moeten blijken. Bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten is het belangrijk u goed te laten voorlichten over vorm en inhoud van de overeenkomst. Het is van belang dat arbeidsovereenkomsten aansluiten bij de door u gestelde doelen en bij de wijze waarop binnen uw bedrijf gewerkt wordt. Na verwachting treden bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2020 in werking. Wij houden u op de hoogte.

Neem voor vrijblijvend overleg contact op met onze arbeidsrecht advocate Mr. M. van Dooren. 

Vrijblijvend advies inzake arbeidsrecht

Maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres