Bedrijfsongeval met letselschade door uitglijden

Bedrijfsongeval met letselschade door uitglijden

Tijdens het ophalen van vuil glijdt een vuilnisbelader uit tijdens het gooien van een vuilniszak. Hij komt ten val en loopt letselschade op aan zijn pols. Er lag sneeuw op het moment van de valpartij. Van de werkgever had de vuilnisman veiligheidsschoenen gekregen.

 

Bedrijfsongeval met letselschade

De vuilnisbelader stelt de werkgever aansprakelijk voor zijn polsletsel en de letselschade. De werkgever stuurt de aansprakelijkstelling door aan de verzekeraar. De aansprakelijkheidsverzekeraar wijst de aansprakelijkheid af.

Deelgeschil kantonrechter Utrecht

Vervolgens start de werknemer een deelgeschil en brengt de zaak voor de kantonrechter in Utrecht. De werknemer verzoekt te verklaren voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor het hem overkomen bedrijfsongeval en de daaruit voortvloeiende letselschade.

Bedrijfsongeval met letselschade
Bedrijfsongeval met letselschade

De basis van de vordering is artikel 7:658. Aldus de vuilnisbelader heeft de werkgever niet voldaan aan zijn wettelijk zorgplicht die daaruit voortvloeit. De werknemer stelt dat de verstrekte veiligheidsschoenen niet afdoende waren voor de winterse omstandigheden, immer de schoenen waren niet speciaal bedoeld voor gladheid bij ijs, ijzel en sneeuw. De werkgever had betere maatregelen moeten nemen zoals het verstrekken van antiglij-ijzers. overschoenen of sneeuwzolen. Inmiddels heeft de werkgever -na het bedrijfsongeval- spikes beschikbaar gesteld.

Schending zorgplicht werkgever

Ook de rechter vindt dat de werkgever de zorgplicht heeft geschonden. Er wordt niet snel aangenomen dat een werkgever heeft voldaan aan de gevraagde zorgplicht. De rechter oordeelt dat de werkgever heeft zorg te dragen voor veiligheidsmiddelen specifiek gericht op het voorkomen van een bedrijfsongeval zoals dat mogelijk in de omstandigheden voordoet.

Tijdens de zitting in Utrecht blijkt dat betreffende de arbeidsomstandigheden en veiligheid de werkgever contact heeft met andere vuilafhaalbedrijven in het buitenland, onder andere Scandinavië. De kantonrechter rekent deze kennis en ervaringen van deze zusterbedrijven toe aan de werkgever. Omdat bekend is dat er in Zweden en Finland hakspikes worden gedragen gedragen, had van de werkgever verwacht kunnen worden dat hij meer verstrekkende maatregelen had genomen ter voorkoming van uitglij gevaar bij ijs, ijzel en sneeuw of andere winterse omstandigheden. Het gaat hierbij om bekend, gerichte en eenvoudige maatregelen die daadwerkelijk de risico’s op een ongeval als het onderhavige verkleinen.

De rechter acht de werkgever tekort geschoten in de zorgplicht voor een veilige werkomgeving. De werkgever zal de letselschade dienen te vergoeden van de werknemer ontstaan door het arbeidsongeval.

Juridisch advies bij bedrijfsongeval met letselschade?

Wilt u juridisch advies van een advocaat over een bedrijfsongeval met letselschade, bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Onze letselspecialisten en letseladvocaten zijn lid van Het Keurmerk Letselschade en LSA. Bel 0800 – 44 55 000 of laat uw gegevens achter dan bellen wij u.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

 

Bron: LJN BZ5255 Kantonrechter Utrecht 14 maart 2013