Wet compensatie transitievergoeding

Wet compensatie transitievergoeding : Nederland is een koploper op het vlak van loondoorbetaling tijdens ziekte. Als een werknemer ziek wordt, dan dient de werkgever gedurende tenminste twee jaar het loon voor 70 % door te betalen.

Wet compensatie transitievergoeding

Deze termijn kan nota bene ook nog eens worden verlengd met een jaar als partijen onvoldoende aan de re-integratie hebben gedaan. Als kers op de taart zal de werkgever vervolgens ook de transitievergoeding moeten betalen als er via het UWV op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid afscheid wordt genomen van een werknemer. Er wordt al lange tijd gesproken over een oplossing voor deze financiële aderlating voor werkgevers.

 

Uiteindelijk is er nu dan een nieuwe wet in de maak waardoor de transitievergoeding iets minder zwaar op het budget van de werkgever zal drukken. Deze wet regelt – kort door de bocht gezegd – een compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Wat houdt de compensatieregeling Transitievergoeding in

De gedachte achter de regeling is om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding, die is betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De compensatie is afkomstig uit het Algemeen Werkloosheidsfonds en wordt door het UWV aan de werkgever betaald. Gevolg van deze regeling is wel dat de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds wordt verhoogd.
De verwachting is dat deze wet op zijn vroegst zal worden ingevoerd per 1 april 2020. Hoewel het dus nog even duurt, is het wel de bedoeling dat de compensatieregeling ook gaat gelden voor dienstverbanden die op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd. Het is dan ook verstandig om nu al rekening te houden met deze regeling.

Compensatie aanvragen

Als de werkgever gebruik wil maken van de compensatieregeling, dan zal er een verzoek moeten worden ingediend bij het UWV. De werkgever zal vervolgens het volgende (maar niet uitsluitend) moeten kunnen aantonen:

  1. dat het dienstverband vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd. Dit kan aangetoond worden aan de hand van:
  2. de verleende ontslagvergunning van het UWV;
    – een beëindigingsovereenkomst, die is gesloten na het verstrijken van de wachttermijn van twee jaar en gebleken is dat partijen voldoende aan de re-integratie verplichtingen hebben voldaan, waaruit blijkt dat het dienstverband is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, en;
    2. dat de transitievergoeding is betaald;

Advies transitievergoeding en compensatieregeling

Het wetsvoorstel Compensatie Transitievergoeding is nog niet definitief en er kunnen nog een aantal zaken wijzigen. Echter wil je als werkgever aanspraak kunnen maken op de compensatieregeling, dan is de kans zeer groot dat er in ieder geval bewezen moet worden, dat het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd én dat de transitievergoeding aan de werknemer is betaald. Leg dit dus goed vast en bewaar deze stukken goed. Een ander aandachtspunt is natuurlijk ook dat de transitievergoeding goed wordt berekend.

Advies arbeidsrecht advocaat Nijmegen en Arnhem

Mocht u advies nodig hebben over de beëindiging van het dienstverband, arbeidsrecht of de compensatieregeling, neem gerust contact met ons op. Voor kantoor Nijmegen bel (024) 3886680 en Arnhem (026) 442 39 13

Door: mr. M.M.K. (Marjoleine) van de Werfhorst – Van Dooren, arbeidsrecht advocaat Arnhem

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Zie ook: Rijksoverheid.nl over compensatie transitievergoeding