Coronavirus en arbeidsrecht

Coronavirus en arbeidsrecht : Het is een bizarre en onwerkelijke tijd. Nederland is in de Ban van het Coronavirus. Wie had ooit gedacht, dat wij Nederlanders te maken zouden krijgen met een virus dat ons hele dagelijkse leven op zijn kop zet.

Een virus dat mensen aanzet tot het hamsteren van WC -rollen en aardappelen. Een virus waardoor de wegen op een gewone maandagochtend zo goed als leeg zijn en eigenlijk niemand merkt dat de maximale snelheid is verlaagd naar 100 km/u. Ik niet… Maar toch (ja ik ben een optimist) ben ik ervan overtuigd dat als wij nuchtere Nederlanders de realiteit van de situatie niet onderschatten én handelen conform de opgelegde maatregelen, dan komen wij hier doorheen!

En de ondernemers dan, die fors minder werk hebben of zelfs algeheel gesloten worden (denk o.a. – maar zeker niet uitsluitend! -aan de horeca, theaters, sportscholen, reisbureau’s etc. etc)? En vice versa, dreigen nu al die werknemers, door het mindere werk of de gehele bedrijfssluiting hun baan te verliezen? Ik kan u zeggen, er is ook goed nieuws: “Nederland heeft erg diepe zakken… en schiet te hulp”.

Gelukkig denkt onze regering niet alleen aan hoe we het virus zoveel mogelijk in bedwang kunnen houden (“Flatten the curve!”) en welke maatregelen daartoe genomen moeten worden. Er is én wordt nog steeds hard nagedacht over hoe we ook de banen en economie zoveel mogelijk kunnen beschermen. Dinsdagavond 17 maart jl. is er een pakket aan noodmaatregelen aangekondigd om ondernemers en daarmee ook de werknemers door deze bittere tijden te loodsen. Hierbij een kort (maar zeker geen volledig) overzicht, van de belangrijkste Corona maatregelen.

Coronavirus en arbeidsrecht

 • De regeling werktijdverkorting is gestopt, maar de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), is daarvoor in de plek gekomen. Gedurende drie maanden wordt er door het UWV een loonkostensubsidie verstrekt ter hoogte van maximaal 90 % van de loonkosten, aan die ondernemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Er wordt een omzetverlies van tenminste 20 % verwacht
  • Gedurende de subsidie committeert de werkgever zich aan de verplichting om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers.
  • De regeling ziet op een daling van de omzet vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 90 % en afhankelijk van de omzetderving. Bijvoorbeeld: als de omzet met 100 % daalt, dan is de subsidie 90 %. Valt de omzet voor 50 % weg, dan is de maximale tegemoetkoming 45 %. Op basis van de aanvraag die wordt gedaan, zal er in eerste instantie een voorschot door het UWV worden verstrekt ter hoogte van 80 % van de te verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt de werkelijke omzetdeling vastgesteld (accountantsverklaring), alsmede de definitieve hoogte van de subsidie en vindt er een correctie plaats.
 • Extra ondersteuning van zelfstandig ondernemers. ZZP-ers kunnen voor een periode van drie maanden in aanmerking komen voor een aanvullende inkomensondersteuning voor hun levensonderhoud.
 • Uitstel belastingbetaling. Ondernemers die worden getroffen door de gevolgen van het Coronavirus kunnen uitstel van belasting aanvragen. Dit uitstel kan worden aangevraagd voor de loon- en omzetbelastingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 • Verruiming garantiefonds. Indien ondernemingen tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van een banklening/bankgarantie, dan kunnen zij gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. Het garantieplafond van deze regeling is verhoogd naar 1,5 miljard euro.
 • Uitstel tot 1 juli 2020 ter zake administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie.

Bovenstaande Corona maatregelen zijn zeker nog niet alle maatregelen die genomen worden. Daarnaast is dit pas het begin en de komende tijd zal er nog veel meer duidelijk worden over de uitwerking van deze regelingen en eventueel aanvullende maatregelen. Houd de berichtgeving dan ook nauwlettend in de gaten over het Coronavirus en arbeidsrecht.

Coronavirus en arbeidsrecht arbeidsrecht advocaat arnhem nijmegen

Voor nu rest mij iets anders dan u allen veel succes te wensen! Ter afsluiting, enorm veel dank aan alle mensen die juist door deze situatie dag en nacht aan het werk zijn om – op welke manier dan ook – voor ons te zorgen! Petje af!

Vragen een arbeidsrechtadvocaat

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bezoek zeker ook:

  1. Vragen over financiële regelingen (bron RIVM)
  2. Regelingen voor ondernemers (bron KVK)
  3. Laatste maatregelen (bron RIVM)

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief