Deadline aanvraag compensatie transitievergoeding

Aanvraag compensatie transitievergoeding: In deze rare tijd waarin vooral wordt stilgestaan bij de maatregelen en beperkingen rondom het Coronavirus, worden andere belangrijke zaken wel eens vergeten. Echter deze deadline van 30 september 2020 kunt u beter niet over het hoofd zien!

Sinds de invoering van de WWZ is de transitievergoeding, zeker bij een beëindiging na 2 jaar ziekte, voor werkgevers een doorn in het oog. De Wet Compensatie Transitievergoeding brengt hierin verandering.

Voorwaarden aanvraag compensatie transitievergoeding

Sinds 1 april 2020 kunt u als werkgever een compensatie voor de transitievergoeding aanvragen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Allereerst dient het dienstverband vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid beëindigd te zijn (via UWV-ontslagprocedure of ontslag met wederzijds goedvinden). Ten tweede moet de werknemer op het moment van eindigen nog ziek zijn én als laatste, de transitievergoeding moet zijn betaald. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de compensatie-aanvraag bij het UWV worden ingediend.

Advocaat arbeidsrecht mr. Marjoleine van de Werfhorst – van Dooren

Aanvraag compensatie transitievergoeding

Belangrijk is verder, dat er alleen een compensatie wordt betaald voor de transitievergoeding berekend tot twee jaar ziekte en ook is er een maximum aan de compensatie verbonden. Het kan dus zijn, dat u niet de volledige transitievergoeding gecompenseerd krijgt. De deadlines!: is de transitievergoeding betaald vóór 1 april 2020, dan kunt u t/m 30 september 2020 compensatie aanvragen. Is de transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020, dan dient de aanvraag binnen 6 maanden na betaling te worden gedaan. Bent u te laat, dan vist u achter het net!

Neem comtact op

Wilt u meer weten over de compensatie transitievergoeding en/of het slapende dienstverband, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen!

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres