Familierecht en afstammingszaken

Familierecht en afstammingszaken? Hoe zit het met de erkenning van kinderen. 

Wanneer een kind tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan is de man automatisch de juridische vader van het kind. Als er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten, ontstaat het juridisch ouderschap na de erkenning van het kind of door de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Familierecht en afstammingszaken erkenning van een kind

Erkenning van een kind kan plaatsvinden bij een akte van erkenning, opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand of bij notariële akte. Erkenning kan al plaatsvinden vóór de geboorte van een kind. We spreken in dat geval van de erkenning van een ongeboren vrucht.

Erkenning kan alleen plaatsvinden als:

 • de moeder schriftelijke toestemming geeft (dit geldt tot de leeftijd van 16 jaar van het kind) en;
 • het kind van 12 jaar of ouder schriftelijke toestemming geeft en;
 • de erkenner ten minste 16 jaar oud is en;
 • een huwelijk tussen de moeder van het kind en de erkenner niet verboden is wegens
  bloedverwantschap en;
 • het kind niet al twee ouders heeft.

Geeft de moeder of een kind van 12 jaar of ouder geen toestemming voor de erkenning, dan kan je de rechtbank om vervangende toestemming voor erkenning vragen. Uitgangspunt is dat het verzoek van de verwekker wordt toegewezen, tenzij kort gezegd vast komt te staan dat de erkenning de ongestoorde verhouding tussen moeder en kind schaadt of de ontwikkeling van het kind in het gedrang komt.

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

Wanneer de verwekker van het kind of de levensgezel van de moeder die heeft ingestemd met een daad die verwekking van het kind tot gevolg kan hebben (duomoeder) niet tot erkenning overgaat, dan kunnen de moeder of het kind de rechtbank verzoeken om het ouderschap vast te stellen.

Net als bij erkenning kan vaststelling van het ouderschap alleen plaatsvinden wanneer:

 • een huwelijk tussen de moeder en het de betreffende persoon niet verboden is wegens
  bloedverwantschap en;
 • het kind niet al twee ouders heeft en;
 • de betreffende persoon ten minste 16 jaar oud is.

Op grond van de wet moet de moeder het verzoek indienen binnen 5 jaar na de geboorte van het kind.

Indien de identiteit of de verblijfplaats van de verwekker onbekend is, geldt dat het verzoek binnen een termijn van 5 jaarmoet worden ingediend nadat de identiteit of de verblijfplaats van de verwekker aan de moeder bekend is geworden. Voor het indien van een verzoek tot vaststelling van de ouderschap door het kind zelf geldt geen termijn.

Vernietiging erkenning

Een erkenning kan door de rechtbank worden vernietigd uitsluitend op grond van het feit dat de erkenner niet de biologische vader is van het kind. Een verzoek tot erkenning kan worden gedaan door het kind, tenzij de erkenning is gedaan tijdens de meerderjarigheid van het kind. Het verzoek moet door het kind worden gedaan binnen drie jaar nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de erkenner niet de biologische vader is of wanneer het minderjarige kind hiermee bekend wordt, binnen drie jaar nadat het kind meerderjarig is geworden.

De erkenner of de moeder kan een verzoek doen, indien hij/zij door bedreiging, dwaling, bedrog of tijdens zijn/haar minderjarigheid door misbruik van omstandigheden daartoe is bewogen. Het verzoek moet binnen een jaar nadat de invloed van de bedreiging of misbruik van omstandigheden is opgehouden te werken of binnen een jaar na ontdekking van het bedrog of de dwaling.

De termijnen zijn strikt. Wanneer het verzoek niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, dan is uitgangspunt dat de verzoeker niet door de rechtbank zal worden ontvangen in zijn verzoeken.

Ontkenning van het tijdens het huwelijk ontstane vaderschap

Wanneer het kind tijdens het huwelijk is geboren en de man is niet de biologische vader van het kind, dan kan de rechtbank worden verzocht om het vaderschap te ontkennen.

Ook voor dit verzoek gelden strikte termijnen. Het kind moet een dergelijk verzoek indienen binnen drie jaar nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn vader is. Indien het kind tijdens zijn minderjarigheid hiermee bekend wordt, geldt een termijn van drie jaar nadat het kind meerderjarig is geworden.

De moeder kan slechts tot een jaar na de geboorte van het kind een verzoek indienen bij de rechtbank. Voor de vader geldt een termijn van een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de vader is. Geen van de ouders kan het vaderschap ontkennen wanneer zij vóór het huwelijk bekend waren met de zwangerschap. Dit is anders voor de vader die door de moeder is bedrogen over het vaderschap. Ook is een ontkenning door hen niet mogelijk wanneer de man ingestemd heeft met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad.

Familierecht advocaat en mediation familierecht

Wilt u meer weten over familierecht of mediation of heeft u een familierecht advocaat nodig, neem dan contact op met ons kantoor in Nijmegen 024-3886680 of Arnhem 026-4423913.

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief