Over echtscheiding wordt gesproken als echtgenoten besluiten om het huwelijk te ontbinding. Ook kan het zijn dat een geregistreerd partnerschap wordt ontbonden. Hulp van een echtscheidingsadvocaat is altijd verstandig.

Door een echtscheiding wordt het tussen de echtgenoten gesloten huwelijk ontbonden. Een echtscheiding kan alleen door een rechter worden uitgesproken. Dit kan doordat één van de echtgenoten de rechtbank om echtscheiding heeft verzocht of op verzoek van beide echtgenoten nadat zij afspraken hebben gemaakt over de afwikkeling van de gevolgen van de echtscheiding.

Een scheiding (of verbreking van een andere vaste relatie) heeft gevolgen voor alle betrokkenen, met name de ex-echtgenoten en eventuele kinderen.

Gevolgen van scheiden of een echtscheiding

  1. Er zijn financiële gevolgen, bijvoorbeeld doordat één van beide partijen alimentatie aan de andere partij moet betalen (partneralimentatie en/of kinderalimentatie). Daarnaast dient een ontstane huwelijksgemeenschap te worden verdeeld en / of zullen huwelijkse voorwaarden afgewikkeld dienen te worden. Meestal zal de echtscheiding inhouden dat tenminste één van de partijen verhuist.
  2. Naast financiële gevolgen zijn er ook emotionele en psychologische gevolgen. Het is goed hierbij stil te staan, zeker als er kinderen in het spel zijn. De gevolgen voor de betrokken kinderen hangt af van de leeftijd van de kinderen, maar vooral van de wijze waarop de gescheiden ouders hun ouderschap vormgeven. Daarom zijn ouders verplicht om bij echtscheiding met elkaar een ouderschapsplan op te stellen waarin zij afspraken vastleggen over de invulling van het ouderlijk gezag na echtscheiding, de verdeling van de zorg over de kinderen (omgangsregeling) en kinderalimentatie.
  3. Wanneer ouders nalaten om een ouderschapsplan te maken, bestaat het risico dat de rechtbank het verzoek tot echtscheiding niet in behandeling neemt. Slechts in bijzondere gevallen wordt een verzoek tot echtscheiding in behandeling genomen zonder dat tussen de ouders een ouderschapsplan tot stand is gekomen.

Echtscheiding in overleg of echtscheidingsmediation

Scheiden in overleg maakt de procedure veel eenvoudiger. U hoeft het inhoudelijk niet met elkaar eens te zijn, maar beide echtgenoten hebben de intentie om er met elkaar uit te komen en in overleg afspraken te maken. Dit kan via echtscheidingsmediation.

 

Bij echtscheiding door mediation begeleidt de mediator de echtgenoten bij het maken van afspraken over de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat de echtgenoten op zo goed mogelijke wijze uit elkaar gaan en tot voor ieder van hen bevredigende afspraken komen. De mediator is een professionele bemiddelaar, die onpartijdig en neutraal is,  en ervoor zorgt dat het mediationtraject gelijkwaardig en evenwichtig verloopt.

Mediation heeft als grote voordeel dat u in gezamenlijk overleg uw eigen afspraken kunt maken. Het eindresultaat wordt schriftelijk vastgelegd.

De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Alle overige afspraken (over partneralimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling (verdeling) en de pensioenen) worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Met een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt de rechtbank verzocht de afspraken te bekrachtigen en de echtscheiding uit te spreken. De echtscheiding is een feit wanneer de uitspraak van de rechter bij de gemeente is ingeschreven.

De voordelen van echtscheiden in overleg

Een voordeel van scheiden in overleg is dat daarmee een lange gerechtelijke procedure wordt voorkomen en de echtscheiding op relatief korte termijn kan worden geregeld. Dit brengt ook met zich mee dat de kosten van een echtscheiding door mediation vaak aanzienlijk lager zijn dan bij een procedure.

Verder is gebleken dat afspraken die in goed overleg worden gemaakt, beter worden nageleefd. Een aanhoudende strijd tussen de echtgenoten wordt voorkomen. Ook het welzijn van eventuele kinderen zal hierbij gebaat zijn. Op de langere termijn overleggen ouders, die in overleg uit elkaar zijn gegaan, beter over de zorg voor hun kinderen.

Bent u het niet eens met elkaar?

Echtscheidingsadvocaat echtscheidingsbemiddeling mediation Arnhem Nijmegen
Echtscheidingsadvocaat echtscheidingsbemiddeling mediation Arnhem Nijmegen

Als u het niet eens kunt worden met elkaar of overleg met elkaar -om wat voor reden dan ook- niet mogelijk is, verloopt de procedure anders.  Ieder van u heeft dan een advocaat nodig. Daarbij geldt nog steeds dat de advocaten zullen proberen om te bewerkstelligen dat in overleg afspraken worden gemaakt. Het  overleg heeft dan plaats via de advocaten.

Lukt het niet om via de advocaten tot afspraken te komen, dan zal een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Het risico daarvan is dat u verwikkeld kunt raken in een juridische strijd. Hierdoor zal de looptijd van de echtscheiding langer zijn.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u eerst wat meer informatie of familierecht of echtscheiding? U kunt ons bellen via 0800 44 55 000 of uw vraag stellen via onderstaand contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Werkzaamheden die een echtscheidingsadvocaat verricht

  1. Alimentatie (kinder- en partneralimentatie) advies en berekening
  2. Begeleiden bij het maken van afspraken over een omgangsregeling
  3. Advies over en realisatie van een ouderschapsplan
  4. Advies over verdeling van huwelijksgemeenschap en/of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
  5. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant
  6. Vertegenwoordigen in de echtscheidingsprocedure

Bewaren