Familierecht

Echtscheidingsmediation

Bij echtscheidingsmediation gaan echtlieden of partners samen met een mediator een traject in, waarin wordt toegewerkt naar een overeenkomst over de echtscheiding of de verbreking van het samenwonen.

Echtscheidingsmediation in het personen en familierecht

Bij echtscheidingsmediation gaan echtlieden of partners samen met een mediator een traject in, waarin wordt gewerkt aan een overeenkomst over de gevolgen van de echtscheiding of de verbreking van het samenwonen. Als u en uw partner gaan scheiden moet u een aantal afspraken maken. Financiële afspraken, wie krijgt wat en wie moet wat betalen, maar ook zeer persoonlijke, zoals de omgangsregeling met de kinderen en de vraag waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Voordeel van mediation is dat de kosten laag (lager) zijn, omdat partijen de kosten van de mediator delen en niet ieders een advocaat inschakelen en betalen. Mediation is een vorm van alternatieve geschilbeslechting. Partijen gaan vrijwillig, bij voorkeur gezamenlijk en indien noodzakelijk gescheiden, met een mediator in gesprek.

Echtscheidingsadvocaat

Ook als u het met uw partner overal over eens bent, dient u een advocaat te benaderen voor de echtscheiding. Het verzoek tot echtscheiding dient door een advocaat ingediend te worden bij de rechtbank. U kunt dus gezamenlijk een advocaat benaderen als u tot het maken van afspraken komt. U kunt ook een advocaat benaderen als afspraken maken niet mogelijk is.

Met mediation probeer je afspraken te maken met een breed draagvlak, zodat de nakoming van de afspraken beter gegarandeerd is. Voor kinderen, al dan niet uit de relatie geboren, dient een omgangsregeling opgesteld te worden en eventueel een onderhoudsbijdrage vastgesteld. Daarnaast is van belang dat er afspraken zijn over de wijze waarop over gezag kwesties (bijvoorbeeld schoolkeuze of een aanvraag paspoort) wordt besloten. Het belang van het kind staat altijd voorop in een echtscheiding. De echtscheidingsmediator zal zorgen dat u tot goede en praktische werkbare afspraken komt en het belang van uw kinderen hierin betrekken.

Mediation: de weg er naar toe

De familierecht advocaten van Hijink Advocaten zullen bij een echtscheiding altijd met u bespreken of mediation in uw geval een mogelijkheid biedt om tot afspraken te komen. Als u dit wenst kan een voorstel om samen mediation te proberen aan uw wederpartij worden voorgelegd, waarna we u kunnen helpen samen een geschikte mediator te vinden.

Indien u zich tot een echtscheidingsmediator wendt van wiens diensten u gebruik wil maken, dan dient u dit gezamenlijk te doen. De regels staan niet toe dat een advocaat eerst namens u en vervolgens als mediator optreed in een echtscheidingszaak.

Het mediation proces

  1. De mediator zal bij de eerste sessie de werkwijze, de regels en het proces richting een overeenkomst uitleggen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat duidelijk is op welke manier er gecommuniceerd wordt. Vervolgens plant u een aantal sessies.
  2. De mediator stelt tussentijds mediation verslagen op en zal punt voor punt alle noodzakelijke afspraken met u doorlopen. Uiteindelijk zal de mediator de gemaakte afspraken vastleggen in een convenant dat door partijen ondertekend wordt.
  3. Mediation is vertrouwelijk. Partijen verplichten zich geen informatie aan derden te verschaffen, waaronder de rechtbank. Uiteraard gaat ook de mediator vertrouwelijk om met de inhoud van de mediationgesprekken.
  4. Indien mediation mislukt kan in een procedure geen beroep worden gedaan op informatie uit de mediationgesprekken. Mediation is in die zin dus vrijblijvend.

Andere vormen van mediation

Voor bedrijven kan een oplossing met groot draagvlak bij de betrokken partijen van groot belang zijn, zeker indien er sprake is van een zekere (wederzijdse) afhankelijkheid, zoals de verhouding tussen leveranciers.

Meer relevante informatie vindt u op de volgende pagina’s:

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief