Familierecht

Ontbinding geregistreerd partnerschap

De gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn hetzelfde als bij een huwelijk. Net als bij een echtscheiding kan een geregistreerd partnerschap alleen worden ontbonden wanneer het partnerschap duurzaam is ontwricht. Anders dan bij een huwelijk is bij een geregistreerd partnerschap een scheiding van tafel en bed niet mogelijk. In dit artikel beschrijf ik het onderwerp: ontbinding geregistreerd partnerschap

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap moeten, net zoals bij een echtscheiding, regelingen worden getroffen over de financiële gevolgen. Indien er kinderen zijn waarover de partners gezamenlijk (ouderlijk) gezag uitoefenen zal er ook een ouderschapsplan gemaakt moeten worden.

Een belangrijk verschil is dat echtscheiding altijd door een rechter moet worden uitgesproken, terwijl een beëindiging van het geregistreerd partnerschap onder bepaalde voorwaarden ook zonder tussenkomst van de rechter mogelijk is.

Zonder tussenkomst van de rechter het partnerschap ontbinden?

Ontbinding geregistreerd partnerschap arnhem nijmegen

Het convenant bij een ontbinding geregistreerd partnerschap

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van een rechter worden geregeld indien:

  1. er geen minderjarige kinderen zijn waarover de partners gezamenlijk (ouderlijk) gezag uitoefenen;
  2. de partners het eens zijn over de beëindiging van het partnerschap en
  3. zij een overeenkomst (convenant) hebben gesloten over de afwikkeling van de financiële gevolgen van het partnerschap.

In het convenant moeten afspraken worden opgenomen over partneralimentatie, de gezamenlijke (huur)woning, de verdeling van een gemeenschap of afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en over de verevening of verrekening van pensioenrechten.

De overeenkomst kan uitsluitend met een verklaring die door beide partners – en hun advocaten of de gezamenlijke advocaat, mediator of notaris(sen) is getekend – ter inschrijving aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangeboden. Pas wanneer de verklaring is ingeschreven in de daarvoor bestemde registers van de gemeente, is de beëindiging van het geregistreerd partnerschap een feit.

Gespecialiseerde advocaat scheidingsmediator geregistreerd partnerschap

Onze gespecialiseerde advocaat scheidingsmediator kan u samen begeleiden bij het maken van afspraken over de financiële afwikkeling van het geregistreerd partnerschap. Wanneer u er samen uitkomt, dan zal de advocaat scheidingsmediator de afspraken in een convenant vastleggen, de benodigde verklaring opstellen en deze ter inschrijving aanbieden bij de gemeente.

Als er sprake is van minderjarige kinderen waarover gezamenlijk (ouderlijk) gezag wordt uitgeoefend, dan moet het geregistreerd partnerschap door de rechter worden ontbonden. Wanneer u het samen eens bent over de ontbinding van het geregistreerd partnerschap en u wilt samen de gevolgen voor de kinderen regelen (ouderschapsplan) en de overige financiële gevolgen (convenant) dan kan de advocaat familiemediator u daarbij begeleiden en vervolgens een gezamenlijk verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank indienen. Veelal volgt er dan ook geen zitting bij de rechtbank en wordt er schriftelijk uitspraak gedaan.

De ontbinding van het geregistreerd partnerschap is pas een feit wanneer de uitspraak van de rechter is ingeschreven bij de gemeente.

Zijn er geen kinderen betrokken waarover gezamenlijk (ouderlijk) gezag wordt uitgeoefend en het lukt niet om samen afspraken te maken, dan zal een procedure op tegenspraak bij de rechtbank gevoerd moeten worden. Onze gespecialiseerde advocaat scheidingsmediator kan u in deze procedure bijstaan.

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief