Ongehuwd samenwoners kunnen er voor kiezen om afspraken op te nemen in een samenlevingsovereenkomst. In een samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken zijn opgenomen over de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding en de kosten van eventuele kinderen, bankrekeningen, de gezamenlijke woning, de verdeling van de boedel en partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Ook kunnen in een samenlevingsovereenkomst afspraken worden opgenomen over betaling van partneralimentatie.

Wat wordt er bepaald bij het opstellen van een samenlevingsovereenkomst?

opstellen samenlevingscontract arnhem nijmegenIn de samenlevingsovereenkomst wordt geregeld hoe de samenlevingsovereenkomst beëindigd dient te worden en op welke wijze de financiële gevolgen van die beëindiging geregeld dienen te worden. Soms is het lastig om de bedoeling van de samenwoners uit de samenlevingsovereenkomst op te maken. Het is dan niet zo dat de tekstuele uitleg van de overeenkomst bepalend is: alle bijzondere omstandigheden worden meegenomen om de bedoeling van de samenwoners bij het sluiten van de overeenkomst te bepalen.