Geschilbeslechting door e-Court

Geschilbeslechting door e-Court, de elektronische rechtbank en zorgverzekeraars

Bijna alle (grote) zorgverzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat betalingsgeschillen worden beslecht door een zogenaamd e-Court.

Geschilbeslechting door e-Court

Dit is een soort rechtbank waarbij alles digitaal verloopt. Het is een geheel andere procedure dan bij de overheidsrechtbank, waardoor niet iedereen blij is met deze alternatieve ‘court’.

In tegenstelling tot de gewone kantonrechter zijn de kosten van e-Court veel lager en worden zaken sneller behandeld. Uit de praktijk blijkt ook dat mensen sneller betalen of eerder een regeling tot betaling willen treffen. Deurwaarders en verzekeraars zijn daarom lovend over deze proceduremogelijkheid. De meeste zaken worden daardoor al opgelost voordat ze aan het e-Court worden voorgelegd.

geschilbeslechting-door-e-court
geschilbeslechting-door-e-court

e-Court als rechtbank

Echter, het e-Court is een zeer vage instantie, zo is het voornaamste tegenargument. Het is namelijk niet bekend welke arbiter je zaak behandelt en of deze persoon überhaupt wel kennis heeft van zaken.
Daarnaast worden zaken niet gepubliceerd waardoor de kans van slagen niet kan worden inschat. Kortom, je hebt eigenlijk geen idee wat zich daar afspeelt.
Tegenstanders van deze rechtbank zijn bang dat de instantie teveel in het voordeel van verzekeraars werkt. Zij vrezen dat de rechtsbescherming van de gewone burger in gevaar is, doordat er geen eerlijk proces wordt gevoerd.

Bekrachtiging vonnis Rechtbank

Voordat een e-Court uitspraak ten uitvoer kan worden gelegd, dient deze eerst te worden bekrachtigd door een overheidsrechtbank.
Om een stempel te krijgen dient het vonnis slechts te worden beoordeeld op een aantal formaliteiten. Meestal voldoet een uitspraak aan deze vereisten, waardoor een bekrachtiging voor de hand ligt.
Ook hierover wordt verschillend gedacht. De ene kantonrechter gaat af op de formaliteiten die de wet stelt en de andere kantonrechter keurt ze bij voorbaat af vanwege de twijfel aan de betrouwbaarheid.

Is e-Court dan verplicht?

Zowel de wet als de overheidsrechtspraak heeft bepaald dat niemand zonder meer kan worden afgehouden van de gewone rechter. Hij of zij moet de kans hebben gehad om bezwaar te kunnen maken tegen geschilbeslechting door e-Court procedure. Je zult daarom in de bepaling van de polisvoorwaarden altijd terugvinden dat een verzekeringnemer een maand de tijd heeft om bezwaar te maken tegen zo’n procedure. Hoort de verzekeraar niks, dan gaan ze er van uit dat je akkoord gaat met de alternatieve procedure.

Begin dit jaar is e-Court opgericht waardoor het voor iedereen een onbekend terrein betreft. Over deze procedurevorm zal ongetwijfeld nog worden gesproken, waarbij de rechtmatigheid van de vonnissen aan de kaak zullen worden gesteld. Tot die tijd zal je als verzekerde goed in de algemene voorwaarden moeten kijken en rekening moeten houden met het termijn.

Juridisch advies van een advocaat

Wilt u juridisch advies van een advocaat over een geschil of over geschilbeslechting door-e-court. Bel met onze advocaten 0800-44 55000. Of laat in onderstaand formulier uw vraag en gegevens achter.

Door: C.P.A. (Chiel) Hendriks, paralegal Arnhem

Vraag een Advocaat

Stel hieronder uw vraag
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres

Nederlandse Orde van Advocaten