De arbeidsinspectie is op grond van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) belast met de controle van de naleving van de Arbowet.