Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens het uitoefenen van werk op grond van een arbeisovereenkomst.