Een verklaring van een uitbetalende verzekeraar dat een schadevergoeding niet wordt belast door de Belastingdienst. De verzekeraar verplicht zich, indien de belastingdienst meent dat de vergoeding toch belast is, een eventuele opgelegde aanslag te voldoen.