Overeenkomst tussen partijen waarin wordt aangegeven dat partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Finale kwijting is vaak opgenomen aan het eind van een (vaststellings)overeenkomst, zodat een definitieve oplossing voor een geschil tot stand wordt gebracht.