Een verstekvonnis is een vonnis dat zonder tegenspraak is uitgesproken door een rechter. De gedagvaarde partij heeft zich niet of niet op de juiste wijze gemeld bij de rechtbank. Tegen een verstekvonnis kan verzet worden ingesteld.