Informatiebijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB

Informatiebijeenkomst Arbeidsmarkt in balans WAB: Iets meer dan vier jaar geleden is het arbeidsrecht met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpend gewijzigd en daarna toch ook weer uit balans geraakt. Reden waarom nu met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), de gaten in de WWZ moeten worden gedicht. Vanaf 1 januari 2020 zal de WAB in werking treden en deze zal grote gevolgen hebben voor ondernemers met personeel, ongeacht of dit personeel op basis van een arbeidsovereenkomst of een uitzendovereenkomst werkzaam is. Denk aan: versoepeling ontslagrecht, strengere regels ten aanzien van oproepcontracten en een transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste dag.

Vanwege grote belangstelling zijn de bijeenkomsten op 29 oktober en 12 november in Nijmegen en 5 november in Arnhem helemaal volgeboekt. Aanmelden voor deze data is helaas niet meer mogelijk.

U kunt u nog aanmelden voor de lezing op 19 november in Arnhem.

Wees er snel bij, want vol = vol!

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Arbeidsmarkt in balans WAB

Marjoleine van der Werfhorst (Hijink Advocaten) en Olivier Lemckert (Werkwijzer) praten u op dinsdag 29 oktober en dinsdag 12 november 2019 in Nijmegen (vol) en dinsdag 19 november 2019 in Arnhem bij over de belangrijkste wijzigingen van de WAB!

Informatiebijeenkomsten Nijmegen 29 oktober en 12 november 2019 (VOL)

Dinsdag 12 november 2019
Aanvang: 15:30 – 16:00 uur
Start programma: 16:00 – 17:30 uur
Borrel: 17:30 – 18:00 uur
Adres: Kerkenbos 10-21, 6546 BB Nijmegen
Kantoor van Werkwijzer

Informatiebijeenkomst Arnhem 19 november 2019

Dinsdag 19 november 2019
Aanvang: 15:30 – 16:00 uur
Start programma: 16:00 – 17:30 uur
Borrel: 17:30 – 18:00 uur
Adres: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Locatie De Rozet

Deelnemen is gratis. Drankjes en hapjes worden verzorgd.

Maak gebruik van onderstaand contactformulier om u aan te melden voor de Informatiebijeenkomst Arbeidsmarkt in balans WAB of meldt u aan door een e-mail te sturen met daarin de datum waarop u wenst deel te nemen naar w.geurink@hijink.com.

Heeft u specifieke vragen over de WAB? Geef ze hier op, zodat er tijdens het seminar aandacht aan besteed kan worden.