Informatiebijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Iets meer dan vier jaar geleden is het arbeidsrecht met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpend gewijzigd en daarna toch ook weer uit balans geraakt. Reden waarom nu met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), de gaten in de WWZ moeten worden gedicht. Vanaf 1 januari 2020 zal de WAB in werking treden en deze zal grote gevolgen hebben voor ondernemers met personeel, ongeacht of dit personeel op basis van een arbeidsovereenkomst of een uitzendovereenkomst werkzaam is. Denk aan: versoepeling ontslagrecht, strengere regels ten aanzien van oproepcontracten en een transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste dag.

Vanwege grote belangstelling zijn de bijeenkomsten op 29 oktober in Nijmegen en 5 november in Arnhem binnen enkel dagen al helemaal volgeboekt en aanmelden voor deze data is helaas niet meer mogelijk. Reden waarom wij hebben besloten om nog twee extra lezingen in te plannen.

U kunt u nog aanmelden voor de lezingen op 12 november (Nijmegen) en 19 november (Arnhem).

Wees er snel bij, want vol = vol!

Uitnodiging

Marjoleine van der Werfhorst (Hijink Advocaten) en Olivier Lemckert (Werkwijzer) praten u op dinsdag 12 november 2019 in Nijmegen en dinsdag 19 november 2019 in Arnhem bij over de belangrijkste wijzigingen van de WAB!

Informatiebijeenkomsten Nijmegen 12 november 2019

Dinsdag 12 november 2019
Aanvang: 15:30 – 16:00 uur
Start programma: 16:00 – 17:30 uur
Borrel: 17:30 – 18:00 uur
Adres: Kerkenbos 10-21, 6546 BB Nijmegen
Kantoor van Werkwijzer

Informatiebijeenkomst Arnhem 19 november 2019

Dinsdag 19 november 2019
Aanvang: 15:30 – 16:00 uur
Start programma: 16:00 – 17:30 uur
Borrel: 17:30 – 18:00 uur
Adres: Onderlangs 1, 6812 CE Arnhem
Kantoor Hijink Advocaten

Deelnemen is gratis. Drankjes en hapjes worden verzorgd.

Maak gebruik van onderstaand contactformulier om u aan te melden of meldt u aan door een e-mail te sturen met daarin de datum waarop u wenst deel te nemen naar w.geurink@hijink.com.

Heeft u specifieke vragen over de WAB? Geef ze hier op, zodat er tijdens het seminar aandacht aan besteed kan worden.