Kamervragen Letselschade Aardbeving 4 april 2019: Ondernemers die een versterkingsadvies voor hun pand hebben, zijn (mogelijk) niet verzekerd voor letselschade veroorzaakt door een aardbeving. SP Kamerleden geven aan dat ondernemers in de regio Groningen zich zorgen maken.

Letselschade door aardbevingen
De skyline van Groningen stad.

Motie letselschade door aardbeving

De oppositie roept minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) op een garantie te verstrekken dat ondernemers niet aansprakelijk zijn voor letselschade door een aardbeving.  Op 2 April 2019 diende vijf oppositie partijen een motie in over het voorgaande. De motie wordt gesteund door de SP, Groenlinks, de Partij voor de Dieren de PVV en de PVDA. De minister lijkt zich tegen de motie te keren.De oppositie wil meer letselschadebescherming voor ondernemers in aardbevingsgebied.

Zorgplicht en gevaarzetting

De motie ziet op de positie van mkb’ers in Groningen. Als voor een pand een versterkingsadvies is gegeven, dekt de verzekering van de ondernemer geen letselschade veroorzaakt door een aardbeving. De eventuele aansprakelijkheid hangt samen met de zorgplicht van ondernemer. Indien een versterkingsadvies is gegeven en niet direct wordt gerepareerd is er mogelijk sprake van gevaarzetting. De ondernemer moet zorgdragen dat klanten en medewerkers veilig zijn. Het voort laten bestaan van een gevaarlijke situatie, zoals instortingsgevaar, is in strijdt met de zorgplicht. Voor ongevallen van werknemers en klanten is, tenzij de ondernemer alles heeft gedaan om het ongeval te voorkomen, de ondernemer aansprakelijk.

„Is een gebouw niet aardbevingsproof en de werkgever wist dat en doet er niks aan, dan zal hij niet voldaan hebben aan zijn zorgplicht” aldus Barbara van der Rest woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. De versterkingsadviezen brengen ondernemers derhalve in lastige situaties.

NAM, verzekeraar of ondernemer, wie betaalt?

Minister Wiebes gaf aan het “naar” te vinden dat ondernemers eventueel aansprakelijk zijn voor iets dat buiten hun invloedsfeer licht. Als de hoofdoorzaak ligt bij de NAM, moet de NAM het vervolgens betalen en niet de verzekering of de ondernemer zelf volgens minister Wiebes. Wij denken dat Wiebes wel erg makkelijk voorbij gaat aan de op de ondernemer rustende zorgplicht. Bovendien kan aansprakelijkheid worden gedeeld. Zowel de NAM als de ondernemer zou kunnen worden aangesproken op de vergoeding van de letselschade. Gezien de financiele slagkracht van de NAM zal het slachtoffer mogelijk de ondernemer aanspreken. De ondernemer kan zijn schade vervolgens op een verzekeraar of de NAM verhalen. Het verhalen van de schade door de ondernemer op de NAM als veroorzaker van de aardbevingen en schade aan onroerend goed zal echter bijzonder lastig zijn.

Als u vragen heeft over letselschade of aansprakelijkheid voor letselschade dan kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met 0800-44 55 000.