Laatste dag arbeidsovereenkomst:

Bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst is niet alleen van belang of de arbeidsovereenkomst eindigt, maar ook wanneer deze eindigt. De laatste dag van de overeenkomst kan de eerste dag zijn van de maand, maar ook de laatste dag van de voorgaande maand. Aan het eindigen van een arbeidsovereenkomst zijn voorwaarden verbonden en de datum kan relevant zijn voor een beroep op wettelijke regelingen en voor de wettelijke status van de overeenkomst. Bijvoorbeeld bij de vraag of een arbeidsovereenkomst al dan niet stilzwijgend verlengd is, kan de eind datum van de overeenkomst van groot belang zijn. Ook voor de lengte van een proeftijd en of er een definitieve arbeidsovereenkomst ontstaat, is de datum van belang.

De onderhavige casus die werd behandeld door het Gerechtshof te Arnhem draait om een verzoek tot het toekennen van een transitievergoeding. Een transitievergoeding moet betaald worden op grond van de wet. Tussenkomst van een rechter is dus niet noodzakelijk, maar als de werkgever weigert, moet de werknemer alsnog een verzoek indienen bij de rechter. De werknemer heeft drie maanden de tijd om een verzoek in te dienen. De kantonrechter wijst in dit geval het verzoek af omdat het verzoek buiten de vervaltermijn van drie maanden is ingediend. Verzoekster is het hier niet mee eens en gaat in beroep. In beroep moet het hof vaststellen wat de laatste dag van de arbeidsovereenkomst is. Laatste dag arbeidsovereenkomst, einde arbeidsovereenkomst, eind datum arbeidsovereenkomst

info@hijink.com0800 44 55 000

 

 

De ontvankelijkheid van het verzoek om een transitievergoeding hangt af van wat als de laatste dag van de arbeidsovereenkomst moet worden gezien. Er is opgezegd tegen 1 maart. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt op 28 februari is het verzoek niet ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 maart is het verzoek tijdig ingediend en dus ontvankelijk. Aangezien het verzoek ziet op een transitievergoeding hebben beide partijen een financieel belang bij de afhandeling.

Het hof beoordeelt de zaak op basis van de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan de formulering van de opzegging mochten geven en hetgeen zij over de opzegging redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

In de arbeidsovereenkomst is bepaalt dat “opzegging per de eerste dag van een maand” geschiet. De vraag is echter of dit betekent dat de overeenkomst op die dag eindigt of op de dag voorafgaand aan de eerste van de maand.

Het hof komt tot de conclusie dat de betreffende bepaling in de arbeidsovereenkomst onvoldoende duidelijk is. Deze onduidelijkheid komt volgens het hof voor risico van de werkgever. Het hof geeft aan dat aan “opzegging per de eerste dag van de maand” een mededeling had kunnen worden toegevoegd waarin de laatste dag van de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven.

Het verzoek om een transitievergoeding toe te kennen is dus tijdig ingediend volgens het hof en moet inhoudelijk beoordeeld worden.

Voor werkgevers is het van groot belang om in de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig aan te geven op welke dag de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit voorkomt eventuele problemen zoals de casus zoals hierboven omschreven.

Contact

Bij vragen over een beeindiging van een arbeidsovereenkomst door opzegging of ontslag, de toekenning van een transitievergoeding of een ander arbeidsrechtelijk probleem kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen. Wij staan u graag te woord. Bel 0800-44 55 000 of maak gebruik van onderstaande contactknoppen.

info@hijink.com0800 44 55 000