Verkeersongeval tijdens werk: verkeersongeval en arbeidsongeval. Als u of een werknemer van u bij een verkeersongeval betrokken raakt wie is er dan aansprakelijk? Welke maatregelen dient u te treffen als uw werknemers deelnemen aan het verkeer? 

verkeersongeval en arbeidsongeval, wanneer is werkgever aansprakelijk voor een verekeersongeluk
Voor veel werknemers is verkeersdeelname een deel van hun werk.

Een verkeersongeval tijdens het werk is een situatie die enige aandacht behoeft. Sommige werknemers zijn gedurende hun gehele werkdag onderweg. Andere werknemers begeven zich sporadisch of regelmatig onder werktijd in het verkeer. Als werkgever is de kans derhalve groot dat u vroeg of later te maken krijgt met werkgevers die onder werktijd deel nemen aan het verkeer.  Als werknemer is het goed om u te realiseren of de schade die ontstaat bij een verkeersongeval onder werktijd op uw werkgever te verhalen is. Een verkeersongeval is elk ongeluk dat plaatsvindt in het verkeer. De wijze van deelname aan het verkeer is niet van belang. Deze informatie ziet op werknemers die per auto, vrachtwagen, vliegtuig, fiets of zelfs lopend aan het verkeer deelnemen. Of een verkeersongeval tevens een arbeidsongeval is, waarvoor de werkgever aansprakelijk is, is lastiger te beoordelen. Voor de vergoeding van de schade van een ongeval onder werktijd is dus belangrijk om vast te stellen of de schade op de werkgever verhaald kan worden.

Verkeersongeval tijdens het werk: Werkgeversaansprakelijkheid

Voor werkgevers is het afsluiten van een WEGAM-verzekering of WEGAS-verzekering (Werkgevers Aansprakelijkheid (Motorrijtuigen)) verstandig. Een WEGAM-verzekering dekt letselschade van de werknemer bij een ongeval met een motorrijtuig. Ook als de schuld van het ongeluk bij de werknemer ligt, dekt de verzekering de schade van de aanrijding. Het is tevens mogelijk om als DGA onder de dekking van de WEGAM-verzekering te vallen. Een WEGAS-verzekering dekt ook de letselschade van werknemers die per fiets, of zelfs als voetganger aan het verkeer deelnemen. Als werkgever is het belangrijk om ook deze kwetsbare verkeersdeelnemers goed te beschermen.

Lees meer over: Letselschade door een verkeersongeval. 

Werkgever: goed werkgeverschap en verkeersveiligheid

Het goed werkgeverschap speelt tevens een rol bij de eventuele aansprakelijkheid van de werkgever. Indien de inzittende werknemers van een voertuig verzekerd zijn, kan het bijvoorbeeld op de weg van de werkgever liggen om ook de letselschade van de besturende werknemer te vergoeden. Het goed werkgeverschap houdt in dat geval dus in dat de werkgever zorgdraagt voor de vergoeding van schade van al haar werknemers indien de verzekeraar van de werkgever niet alle schade van een verkeersongeval dekt.

Indien u als werkgever niet of onvoldoende verzekerd bent voor de gevolgen van een verkeersongeval van een werknemer, dient u schade mogelijk uit eigen zak te voldoen. De bedragen die u dient te vergoeden, kunnen een grote aanslag betekenen op de financiële situatie van uw onderneming. De liquiditeit van uw onderneming kan hierdoor problematische vormen aannemen. Teneinde het voortbestaan van uw onderneming te garanderen, is het verstandig deze risico’s goed af te dekken middels een verzekering. Ook in onze ondernemingsrechtpraktijk zien wij veel dat een succesvolle onderneming door een te groot onafgedekt risico financiële problemen krijgt. Hijink Advocaten adviseert regelmatig ondernemers over aansprakelijkheidsrisico’s en het afdekken hiervan.

Lees meer over: Werkgevers aansprakelijkheid.

Plichten werkgever bij een verkeersongeval van een werknemer

Een verkeersongeval onder werktijd wordt gezien als een arbeidsongeval. Als werkgever dient u een verkeersongeval met blijvend letsel dat geleid heeft tot een ziekenhuis opname of overlijden te melden bij de Inspectie SZW. Indien uw werknemer (tijdelijk) niet kan werken, dient u dit bij het UWV te melden. Daarnaast dient de werkgever de schade eventueel te melden aan zijn verzekeraar. Het uitblijven van, bijvoorbeeld, de melding aan de Inspectie SVZ kan tot het opleggen van boetes leiden. Indien een werkgever van u bij een verkeersongeluk betrokken raakt onder werktijd, dan is het verstandig om goed inzichtelijk te hebben, welke handelingen u moet verrichten.

De werkgever kan de aansprakelijkheid van de hand wijzen indien er aantoonbaar bewijs is dat de werknemer bewust roekeloos is geweest of het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Indien er aantoonbaar sprake is van alcohol- of drugsgebruik door werknemer kan de aansprakelijkheid worden afgewezen. De bewijslast rust op de werkgever en hieraan zal slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen worden voldaan. Bewuste roekeloosheid of opzet van een werknemer zal moeilijk aantoonbaar/bewijsbaar zijn.

Werknemer en werkgever dienen bij verkeersdeelname riusico's te vermijden.
Prioriteitsritten zijn een goed voorbeeld van een werknemer in het verkeer.

Woon werk verkeer ongevallen

Als u op weg naar uw werk of op weg naar huis van u werk betrokken raakt bij een verkeersongeval is er over het algemeen geen sprake van een verkeersongeval onder werktijd. De werkgever is dan niet aansprakelijk voor de geleden en/of veroorzaakte schade. Hierop bestaan echter uitzonderingen. Indien u bijvoorbeeld de chauffeur bent van een carpoolbusje of in het geval dat u na of voor het werk nog even snel de post weg brengt of bij een klant iets afgeeft. Ook als u in een bedrijfsvoertuig rijdt terwijl u een oproepdienst heeft, kan er sprake zijn van een verkeersongeval onder werktijd. Het is daarom altijd verstandig om bij een ongeval de aansprakelijkheid (op welke partij kan schade verhaald worden) door een expert te laten beoordelen.

Tips werknemer bij verkeersongeval

Als werknemer kunt u alle kosten en schade claimen die u lijdt bij een ongeval. Daarnaast heeft u waarschijnlijk recht op smartengeld. U doet er goed aan een overzicht bij te houden van alle kosten die u maakt. U kunt hierbij tevens denken aan schade aan persoonlijke eigendommen, zoals uw bril die tijdens het ongeluk is beschadigd, maar ook aan bijvoorbeeld de kosten van klusjes die u door het ongeluk niet meer kunt uitvoeren. Ook uw eigen risico of de eigen bijdrage die u betaalt voor medicijnen zijn kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Het inschakelen van een letselschadespecialist is verstandig omdat deze persoon uw claim voor u indient, maar ook kan helpen uw claim op te stellen en zo goed mogelijk te onderbouwen.

Tot slot

Iedere situatie is uniek. De specifieke aandachtspunten van een letselschadezaak kunnen zeer uiteenlopend zijn. In een Nivre kwaliteitsgarantie logowirwar van betrokken partijen, verzekeraars en goed bedoeld advies is het soms lastig om een goed overzicht te krijgen en de juiste stappen te zetten naar een bevredigende oplossing. Hijink Advocaten en letselschadespecialisten hebben ruime ervaring met letselschade en zijn in staat om alle relevante aspecten bij de afhandeling van uw zaak te betrekken. Houdt u er rekening mee dat uw belang uw belang is en dat andere partijen u wellicht goed gezind zijn, maar vooral hun eigen belang zullen dienen, een adviseur die uw belang als uitgangspunt neemt is dan ook essentieel.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres