Liefde op de werkvloer, arbeidsrechtelijke perikelen

Liefde op de werkvloer – Wat als een werknemer verliefd wordt op een collega? Zorgt dit niet voor problemen op de werkvloer? Kan een werkgever relaties tussen collega’s verbieden?

Arbeidsrechtelijke kanttekeningen bij liefde op de werkvloer.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat een werkgever niet kan bepalen met wie de werknemer een relatie aangaat. Dit gebied is volstrekt privé en daar heeft (in beginsel) niemand iets over te zeggen, althans zo lang iedereen gewoon op een goede manier zijn werk blijft doen en niemand er last van heeft. Maar er zijn dus ook uitzonderingen…

liefde op de werkvloer arbeidsrechtelijke perikelen

Liefde op de werkvloer

Op het moment dat er door liefdesrelaties/affaires problemen op de werkvloer ontstaan, (bijv. disfunctioneren, ongewenste intimiteiten of zelfs verstoorde arbeidsverhoudingen) dan is het voor de werkgever toegestaan om op redelijke wijze in te grijpen. Hoe ver de werkgever hierin mag gaan, hangt af van de omstandigheden van het geval. Hoe meer de relatie het werk benadeelt, hoe verder een werkgever mag ingrijpen. In ieder geval moet de werkgever altijd kiezen voor de minst ingrijpende maatregel. Denk bijvoorbeeld aan aanspreken op het gedrag, een waarschuwing en indien nodig een overplaatsing. Heb je te maken met eenzijdige liefdesperikelen en kan de verliefde werknemer zich er niet bij neerleggen dat het niet wederzijds is, dan kun je als werkgever wat strenger optreden.

Hoewel je als werkgever dus eigenlijk alleen kan ingrijpen op het moment dat liefdesrelaties op de werkvloer voor gedonder zorgen, kun je wel op voorhand duidelijke regels opstellen. In een personeelshandboek kan bijvoorbeeld gereguleerd worden, dat een werknemer bepaalde relaties moet melden aangezien deze relatie van invloed kan zijn op het werk. Daarnaast kunnen er ook gedragscodes worden opgesteld.

Personeelshandboek en arbeidsovereenkomst

Als het personeelshandboek op de juiste wijze van toepassing is verklaard én de werknemer hiermee heeft ingestemd, dan is het uitgangspunt dat de werknemer zich ook aan deze regels moet houden. Let wel op, verbieden van een relatie kan niet en voorkomen al helemaal niet. De wegen van Cupido’s pijl zijn immers ondoorgrondelijk!

Advies Arbeidsrecht Arnhem en Nijmegen?

Heeft u vragen op arbeidsrechtelijk vlak? Neem dan gerust contact met onze advocaten arbeidsrecht Arnhem en Nijmegen op. Bel 0800-4455000 of plaats een terugbel verzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Door: mr. M.M.K. (Marjoleine) van Dooren, advocaat arbeidsrecht Arnhem en Nijmegen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief