Incassorecht: altijd uw geld op tijd ontvangen!

Wilt u nooit meer het lastige gesprek voeren waarin u een goede klant moet wijzen op zijn betalingsverplichtingen! Dat klinkt te mooi om waar te zijn en toch is dat mogelijk. Er zijn inventieve manieren om facturen sneller geïncasseerd te krijgen.

Gratis adviesgesprek incassorecht

Natuurlijk helpen wij u graag met incasseren van uw gelden. Maar liever geven wij u bruikbare adviezen die leiden tot snellere betaling. Voor onze klanten met een Rechtshulp Abonnement is dat gratis!

Maar wat als uw incassowerkzaamheden niet het gewenste effect hebben en incasso door een specialist onvermijdelijk wordt? Ook dan helpen wij u graag!

incassorecht incassobureau arnhem

Kansen en kosten bij incasso

Voordat wij gaan beginnen aan het incassotraject geven wij advies over de haalbaarheid. Een heldere en gedegen beoordeling. In dit advies worden kansen en kosten afgewogen waarna wordt besloten de incassoprocedure op te starten, even uit te stellen of te staken.

Het eigenlijke incassotraject is onder te verdelen in:

  1. het buitengerechtelijke incasso;
  2. het traject bij de rechter.

Ad. 1 – Het buitengerechtelijke incasso traject

In het buitengerechtelijke traject wordt in onderhandeling getreden met de debiteur. Er volgt een aanmaning vanuit onze advocaten waarin de puntjes op de ‘i’ worden gezet en de vordering klaar wordt gezet voor de gang naar de rechter.

Voor onze vaste klanten met een Rechtshulp Abonnement hanteren wij een No win, No fee regeling. Dat houdt in dat wij behalve de genoemde dossierkosten alleen kosten berekenen als de vordering daadwerkelijk wordt ontvangen (No Win, No Fee). De dossierkosten zijn € 85 exclusief BTW deze betaalt u eenmalig per incassozaak. Heeft u geen Rechtshulp Abonnement dan kunnen wij u behulpzaam zijn op uurbasis. Ook kunt u dit Rechtshulp Abonnement direct alsnog afsluiten!

Als daadwerkelijk gelden worden geïnd, hanteren wij de branchestaffel. Vaak is het zo dat de debiteur ook de wettelijke incassokosten en rente boven op de hoofdsom vergoedt.

Als de debiteur inhoudelijk verweer voert, zijn wij op grond van de beroepsregels verplicht een tarief in rekening te brengen. Dit overleggen wij vooraf met u.

Ad. 2 – Naar de rechter bij een incasso?

Zijn juridische stappen onvermijdelijk? Dan adviseren wij u over de haalbaarheid en kunnen wij ook het gerechtelijk traject geheel voor u afhandelen. In dit traject wordt een rechter verzocht bij vonnis de vordering toe te wijzen en om een executoriale titel af te geven voor uw vordering. De rechter bepaalt dan dat de vordering uitvoerbaar bij voorraad is. Dit betekent dat u een deurwaarder kunt inschakelen om de vordering ten uitvoer te leggen. Over de te voeren procedure worden vooraf sluitende afspraken gemaakt. Mogelijkheden die wij bieden zijn op basis van uurtarief of tegen een vaste prijs.

Wij regelen dit voor u als ervaren incassobureau in Arnhem

Wilt u overleggen of uw vragen voorleggen aan een deskundige? Neem dan contact op voor vrijblijvend overleg. Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis. U kunt bellen met 0800-4455000 of het onderstaande contactformulier invullen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres