Slachtofferhulp Nederland, de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de gevolgen van verkeersongevallen. In het onderzoek worden de ervaringen van slachtoffers van een verkeersongeval in beeld gebracht.

Indien u 18 jaar of ouder bent en een verkeersongeval heeft meegemaakt, kunt u aan het onderzoek deelnemen. Deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek kan een bijdrage leveren aan de behandeling van de psychische gevolgen van een verkeersongeval.

Voor de afhandeling van letselschade is een goed beeld van de gevolgen van een verkeersongeval van groot belang. Erkenning, begeleiding en ondersteuning zijn na een ingrijpend ongeval belangrijk. Betrere psychische behandeling na een verkeersongeval kan bijdragen aan een betere verwerking en spoedig herstel bij letselschade. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk slachtoffers van een verkeersongeval meewerken aan het onderzoek.