Ontslag bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen is een ontslag vanwege slechte financiële omstandigheden binnen een bedrijf. Een onderneming kan op deze grond werknemers ontslaan om een bedrijf weer financieel gezond te maken.

Werkgevers kunnen onder bijzondere omstandigheden dienstverbanden beeindigen om een bedrijf weer financieel gezond te maken.

Grondslagen ontslag bedrijfseconomische redenen

De grondslagen waarop een bedrijfseconomisch ontslag kan worden aangevraagd zijn de volgende:

 • Beëindiging van het gehele bedrijf of een bedrijfsonderdeel;
 • Verhuizing van het bedrijf of bedrijfsonderdeel;
 • Een aantoonbaar slechte of ernstig verslechterende financiële situatie;
 • Een periode langer dan 26 weken waarin de opdrachten aanzienlijk zijn afgenomen waardoor er minder werk is binnen het bedrijf (overbezetting);
 • Het vervallen van de functie van een medewerker wegens organisatorische of technologische verandering, bijvoorbeeld automatisering of efficiëntieslagen;
 • Als een loonkostensubsidie vervalt.

Vereisten ontslag om bedrijfseconomische redenen

De werkgever moet de bedrijfseconomische redenen met documenten onderbouwen. De werkgever hoeft de omstandigheden van het bedrijfseconomisch ontslag alleen aannemelijk te maken en niet te bewijzen. De werkgever moet ook inzicht geven in de maatregelen die hij neemt om de economische situatie binnen het bedrijf te verbeteren.

ontslag bedrijfseconomische redenen, ontslagcommissie uwv,
ontslag wegens bedrijfseconomische redenen uwv, ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, ontslag om bedrrijfseconomische redenen

Procedure ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

De werkgever dient een gedocumenteerde aanvraag in bij het UWV. Het UWV toetst of de informatie voldoende is om een ontslagvergunning te verlenen. De toetsing van de ontslagaanvraag door het UWV is slechts marginaal. De arbeidsrelaties van werknemers met tijdelijke contracten of uitzendkrachten moeten als eerste worden beëindigd. Een uiztondering geldt cvoor uitzendkrachten die uitsluitend voor piekwerkzaamheden zijn ingehuurd. Het UWV toetst ook of het afspiegelingsbeginsel in acht is genomen.

Voorlopige aanvraag ontslag bedrijfseconomische redenen

Een werkgever kan ook een voorlopige ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Werkgever en werknemer kunnen in dat geval na de ontslagaanvraag onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst. Vaak is het beeindigen van een arbeisovereenkomst in onderling overleg voor zowel werkgever als werknemer de beste oplossing

Ontslagcommissie UWV

In gevallen waarin in de cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, wordt een ontslagaanvraag niet bij het UWV, maar bij de ontslagcommissie ingediend. Voorafgaand aan de ontslagaanvraag moet de werkgever de formele vereisten om tot het ontslag te komen goed voor ogen hebben.

Ontslag 20 medewerkers of meer

Bij een bedrijfseconomisch ontslag voor 20 werknemers of meer is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing.

Ontslag bespreken met een advocaat

Aan de hand van de kennis die wij door de jaren heen hebben opgebouwd, kunnen wij u uitstekend voorlichten over arbeidsrechtelijke vraagstukken. Maak een afspraak met onze advocaten en arbeidsrechtspecialisten via 0800 44 55 000.

Relevante informatie

Ontslag op staande voet|Ontslag tijdens ziekte|Transitievergoeding

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. R. Bockhoven

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief