Ontslag door overgewicht

Ontslag door overgewicht: Nederlanders zijn steeds meer bezig met hun gezondheid en de hype omtrent de zogenaamde Superfoods is daar een duidelijk voorbeeld van. Echter welke invloed heeft u als werkgever op de gezondheid en meer specifiek het gewicht van een werknemer?

Mag u van een werknemer verlangen dat hij/ zij gaat afvallen en wat zijn de consequenties als een werknemer hier niet aan meewerkt? Ontslag door ernstig overgewicht? Deze vragen kreeg de kantonrechter te Groningen onlangs voorgelegd.

Ontslag door ernstig overgewicht

In deze kwestie ging het om een werknemer die groepsleider was bij een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. Deze werknemer heeft ernstig overgewicht (Morbide Obesitas) en in 2007 is hij door de werkgever hierop  aangesproken. De werkgever biedt aan om met de werknemer mee te denken en hem te begeleiden bij het afvallen. Zo wordt waar mogelijk het rooster aangepast en verder levert de werkgever een financiële bijdrage in de kosten van een behandeling. Daarnaast wordt de werknemer doorverwezen naar de bedrijfsarts. Ondanks de ondersteuning van de werkgever valt de werknemer niet af en de werkgever laat duidelijk weten dat afvallen inmiddels geen keuze meer is, maar een “must”.

ontslag overgewicht, ontslag wegens overgewicht, ontslagen overgewicht, einde dienstverband overgewicht, ontslag te zwaar, ontslag te dik, te dikke werknemer ontslaan,

Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter

Desondanks treedt er geen verbetering op en de werkgever ziet geen andere mogelijkheid meer dan een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter op basis van een verandering in de omstandigheden. Aangevoerd wordt dat de werknemer vanwege zijn gewicht ernstig beperkt is in zijn mobiliteit, zijn conditie is erg slecht en dit alles belemmerd hem in een goede uitoefening van zijn functie. De werkgever meent dan ook dat er voldoende grond is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontslag, overgewicht en uitoefening functie en ontslagvergoeding

De rechter oordeelt dat de werkgever eisen mag stellen ten aanzien van het gewicht van de werknemer, dit in verband met de goede uitoefening van de functie. In deze kwestie is het duidelijk dat de werknemer vanwege zijn overgewicht niet in staat is om de kinderen – en met name bij activiteiten – begeleiding te bieden en daardoor ook niet aan zijn functie-eisen kan voldoen. Verder is gebleken, dat er geen zicht is op verbetering, noch is er een passende functie beschikbaar. Overigens heeft ook de werknemer geen voorstel kunnen bedenken voor een concreet alternatief.

De kantonrechter gaat dan ook over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar de werknemer krijgt wel een ontslagvergoeding toegekend ter hoogte van acht maandsalarissen, zodat hij enige tijd wordt gevrijwaard van een terugval in inkomsten.

Advies over ontslagrecht

Wilt u advies over ontbinding van de arbeidsovereenkomst of ontslag. Bel voor een vrijblijvend advies 0800 44 55 000 of laat uw gegevens achter in het onderstaande contactformulier dan bellen wij u.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Relevante informatie

  Transitievergoeding|Arbeidsrecht|Vakantiegeld

  mr. M.M.K. (Marjoleine) van Dooren, advocaat arbeidsrecht

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief