Ontslag op staande voet fout verzoekschrift

Ontslag op staande voet fout verzoekschrift – De verandering binnen het arbeidsrecht zorgt voor interessante uitspraken. Zo ook in het geval waarin een werknemer ontslag op staande voet krijgt, en een verzoekschrift bij de kantonrechter in Amsterdam indient, maar de verkeerde werkgever in het verzoekschrift noemt. Wat zijn de gevolgen van een foutief verzoekschrift en de mogelijkheden tot herstel na vervaltermijn?

Gelet op het feit dat het arbeidsrecht drastisch is omgegooid, is deze nieuwe rechtspraak nu des te belangrijker geworden. Immers, de rechtspraak geeft de richtlijnen over hoe om te gaan met eventuele onduidelijkheden of hiaten in de wet. De uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 9 februari 2016, is zeker het vermelden waard.

Ontslag op staande voet, fout verzoekschrift en vervaltermijn

Alvorens in te gaan op de uitspraak, verdient de vervaltermijn artikel 7:686a BW een introductie. De vervaltermijn is een belangrijke, maar tevens zeer gevaarlijke nieuweling in het arbeidsrecht. Als een werknemer bijvoorbeeld op staande voet wordt ontslagen, dan heeft de werknemer twee maanden de tijd – ingaande op de dag nadat het dienstverband is geëindigd – om een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet bij de rechter in te dienen. Oftewel binnen 2 maanden dient er een volledig verzoekschrift bij de rechter te liggen. Op het moment dat de werknemer te laat is (al is het maar één dag), dan kan hij het ontslag op staande voet niet meer aanvechten. De termijn van twee maanden is dan ook een fatale termijn en kan niet opgerekt worden zoals dat bij verjaring wel mogelijk is (=stuiting).

De zeer korte termijn na ontslag op staande voet zorgt ervoor, dat niet alleen de werknemers maar ook de arbeidsrecht specialisten zeer goed op hun hoede dienen te zijn en al zeer snel na het ontslag op staande voet in actie moeten komen. Echter let op! Gehaaste spoed is zelden goed en fouten zijn in dit soort procedure dan ook snel gemaakt. Zo geschiedde ook in de zaak die onlangs door de kantonrechter te Amsterdam werd behandeld. Wat is hier gebeurt?

Ontslag op staande voet en verzoekschrift

De werknemer werd op staande voet ontslagen en in reactie daarop heeft de werknemer binnen de vervaltermijn een verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter Amsterdam. Echter per ongeluk heeft de werknemer de verkeerder werkgever in het verzoekschrift genoemd, namelijk NS Stations B.V. in plaats van NS Stations Retailbedrijf B.V.

Zodra de werknemer op de hoogte is van deze fout, richt hij zich tot de rechter te Amsterdam met een rectificatie, echter deze rectificatie is buiten de vervaltermijn van 2 maanden. De werkgever verzoekt de rechter dan ook om de werknemer niet ontvankelijk te verklaren in zijn verzoek.

herstel na vervaltermijn van fout in verzoekschrift.
.

Rechter Amsterdam over herstel na vervaltermijn

De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever af. Juist in de verzoekschriftprocedure dient volgens de kantonrechter de mogelijkheid te bestaan om kleine omissies (zoals in deze kwestie) te herstellen. De voorwaarde is natuurlijk wel, dat de andere partij hierdoor niet in zijn verweer wordt geschaad. Aangezien de werkgever in kwestie niet is benadeeld in de mogelijkheid om verweer te voeren, wordt de werknemer in zijn verzoek toegelaten. Daarenboven wordt door de kantonrechter opgemerkt, dat een ontslag op staande voet een zeer zwaar middel is en van een goed werkgever dan ook verwacht mag worden, dat hij zich niet uitsluitend formalistisch opstelt. Kortom, stiekem krijgt de werkgever hier toch wel een kleine veeg om de oren.

Rechtshulp bij ontslag op staande voet?

Heeft u te maken met een ontslag op staande voet? Wilt u de rechtmatigheid van het ontslag op staande voet toetsen en de juiste weg bewandelen? Bel voor een vrijblijvend advies van een arbeidsrecht advocaat 0800-4455000 of maak gebruik van het contactformulier om een terugbelverzoek te doen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Door: mr. M.M.K (Marjoleine) van Dooren, arbeidsrecht advocaat

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief