Ontslagbescherming : Pre-Pack en overgang van onderneming

Belangrijke arbeidsrechtelijke uitspraak in de wereld van Pre-Pack, ontslagbescherming en overgang van onderneming!

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie een baanbrekende uitspraak gedaan over de rechten van werknemers bij een pre-packsituatie en ontslagbescherming. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen die de rechtbank Midden-Nederland had gesteld over de pre-pack in de kwestie Smallsteps, namelijk (kort samengevat): Ziet de Europese richtlijn, inhoudende dat er na faillissement geen sprake is van een overgang van onderneming, ook op de situatie van een voor faillissement voorbereide en onmiddellijk erna uitgevoerde pre-pack?

Wat is een Pre-packWat is ontslag op staande voet?

Bij een pre-pack wordt tot in detail de overdracht van een onderneming voorbereid, om vervolgens na faillissement een snelle doorstart te maken van de levensvatbare onderdelen van de onderneming. Op die manier wordt een onderbreking van de bedrijfsvoering voorkomen én belangrijker, de waarde van de onderneming en de werkgelegenheid worden (deels) behouden.
De andere kant van de medaille is, dat – aldus de tegenstanders van pre-pack- de ontslagbescherming feitelijk wordt omzeild en daarnaast heeft deze constructie geen wettelijke basis. Het is dan ook niet vreemd, dat de pre-pack in het verleden al vaak ter discussie heeft gestaan.

Pre-pack vs faillissement en ontslagbescherming

Een pre-pack is (of eigenlijk: “was”) dus eigenlijk een zeer interessante (maar omstreden) constructie om bedrijven, die zich op de rand van de afgrond begeven, in een gezonde vorm te laten doorstarten. Echter de vraag is of op deze manier de rechten van de werknemers, die vanuit het Unierecht worden opgelegd, wel worden beschermd. Op grond van de Europese richtlijn gaan bij overgang van onderneming namelijk de werknemers met al hun rechten en verplichtingen over naar de overnemende partij. De enige uitzondering is, als er sprake is van een faillissement, maar is een pre-pack wel een faillissement? Juridisch gezien wordt het faillissement uitgesproken, maar van meet af aan is de pre-pack gericht op het voorzetten van de onderneming. Een faillissement is daarentegen primair gericht op liquidatie van de onderneming.

Uitspraak Europese Hof en ontslagbescherming bij Pre-pack

De conclusie van het Hof van Justitie is dat een pre-pack, zoals in de zaak Smallsteps, niet voldoet aan de voorwaarden van de richtlijn. Er is namelijk geen liquidatie van de onderneming beoogd, zodat er economisch en sociaal gezien geen rechtvaardiging is om werknemers bij een volledige of gedeeltelijke overgang te beroven van de rechten, die zij normaliter bij overgang van onderneming hebben. De pre-pack is dus niet te beschouwen als een faillissementsprocedure in het kader van de richtlijn.
Oftewel als er sprake is van een pre-pack faillissement, die gericht is op het voortbestaan van de onderneming, dan blijven de regels van overgang van onderneming van toepassing. De partij die een onderneming middels pre-pack overneemt, zal er dus rekening mee moeten houden dat alle werknemers, met hun rechten en verplichtingen, mee overgaan. Bij een faillissement, die gericht is op liquidatie van het vermogen (de standaard situatie), zal de bescherming van de richtlijn wel gelden en bij een doorstart na faillissement is er dus geen sprake van overgang van onderneming.
Kortom, door de uitspraak van het Europese Hof zal er – voorlopig – een einde komen aan de huidige pre-pack praktijken.

Vragen over ontslagbescherming bij overgang van onderneming?

Heeft u vragen over ontslag, ontslagbescherming bij overgang van onderneming of faillissement? Bel vrijblijvend met onze arbeidsrecht advocaat (Arnhem 026-4423913 of Nijmegen 024-388 6680) . Ook kunt u een terugbelverzoek achterlaten.

Door: mr. M.M.K. (Marjoleine) Van Dooren, arbeidsrecht advocaat VAAN

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Bron: Jurisprudentie van het Hof van Justitie 22 juni 2017 ECLI:EU:C:2017:489