Ontslagbrief niet aangekomen, ontslag ongeldig

Bij het versturen van een ontslagbrief moet de werkgever zorgen dat de ontslagbrief de werknemer ook daadwerkelijk kan bereiken. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

Een werkgever stuurt een werknemer een brief met daarin een opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer komt wegens corona niet op de als postadres opgegeven werkplek. De opzegging bereikt de werknemer daarom niet. Het ontslag is volgens de rechtbank niet geldig. De werkgever moet € 10.000,– achterstallig loon betalen aan de werknemer. De uitspraak toont aan dat het belangrijk is dat de werkgever zorgvuldig handelt in een ontslagprocedure.

Ontslagbrief niet aangekomen, niet aangekomen ontslagbrief, versturen ontslagbrief

Casus ontslagbrief niet aangekomen

Een werknemer van een beveiligingsbedrijf in het Noorden van het land geeft een van de panden waar hij werkt op als postadres. Als de werkgever de werknemer wil ontslaan stuurt zij de post naar dit postadres. De werkgever krijgt in augustus 2020 een ontslagvergunning van het UWV. Op grond hiervan zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst bij brief op. De werkgever verstuurt de opzegging per gewone en per aangetekende post. Omdat de beveiliger thuis zit ontvangt hij de brieven niet. De aangetekende brief wordt retour gestuurd. In januari 2021 komt de man weer op zijn werkplek en vindt hij de ontslagbrief.

Rechtszaak niet aangekomen ontslagbrief

De ‘ontslagen’ beveiliger komt er na 6 maanden achter dat hij is ontslagen. Hij is het niet eens met zijn ontslag en vordert betaling van achterstallig loon. Hij start een procedure bij de rechtbank Noord Nederland. De rechtbank stelt de ontslagen werknemer in het gelijk. Het ontslag is ongeldig. De werknemer heeft daarom recht op € 10.000,– achterstallig loon.

Reikwijdte artikel 7:611 BW en versturen ontslagbrief

Artikel 7:611 BW verplicht de werknemer en werkgever om zich als goed werknemer en goed werkgever te gedragen. Goed werkgeverschap betekent volgens de rechtbank in dit geval dat de werkgever meer moeite had moeten doen om zeker te zijn dat de opzegging bij de werknemer terecht kwam. De werkgever kon weten dat de man niet op het bedrijf/postadres aanwezig was. Ook het ongeopend terugkomen van de aangetekende brief had een signaal moeten zijn voor de werkgever.

Overleg bij ontslag

Voor werkgever en werknemers is het bespreken van een ontslag altijd een verstandige keuze. Dit voorkomt dat de uitkomst van de procedure ongunstig is. Neem contact op uw vragen over het arbeidsrecht voor te leggen aan een specialist. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bekijk de volledige uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief