Opnemen van een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst

Regels over het toepassen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst. De proeftijd is een veel gebruikt middel om kennis te maken met de nieuwe werknemer en zijn vaardigheden. In deze proefperiode kunnen werkgever en werknemer ondervinden of zij bij elkaar passen en of er een langdurige relatie in het verschiet ligt.

Is er geen toekomst, dan kan de arbeidsovereenkomst over het algemeen zonder problemen opgezegd worden. Hoewel deze proeftijd altijd al strikt begrensd is geweest, doet de nieuwe Wet Werk en Zekerheid er nog een schepje bovenop en zijn de regels rond het overeenkomen van een proeftijdbeding aangescherpt.

Wat is een proeftijdbeding?

De wet biedt met het proeftijdbeding de mogelijkheid om de geschiktheid voor een functie bij een werkgever te beoordelen tijdens het uitoefenen van die functie. Het beding bepaalt dat de arbeidsovereenkomst op ieder moment kan worden beëindigd gedurende een vastgestelde periode. Voor die beindiging hoeft geen reden te owrden gegeven. Het proeftijdbeding biedt dus de mogelijkheid van een kennismakingsperiode.

proeftijdbeding in arbeidsovereenkomst, proeftijdbeding, proef tijd beding, proeftijd beding proef tijdbeding

Nieuwe arbeidsrecht vanaf 1-1-2015

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het gebruik van het proeftijdbeding nog sterker aan banden gelegd. Een proeftijd is namelijk in het geheel niet meer toegestaan bij arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. Theoretisch is de proeftijd dus bij een contract van 6 maanden en 1 dag wel toegestaan (al zou ik dan adviseren om te kiezen voor een periode van 7 of 8 maanden).

Naast de wijziging, dat bij contracten van 6 maanden of korter geen proeftijd meer mag worden overeengekomen, blijven de regels omtrent de proeftijd eigenlijk ongewijzigd. Kortom, alle contracten die langer zijn dan 6 maanden en korter zijn dan 2 jaar, mogen een proeftijd bevatten van maximaal 1 maand. Een proeftijd van 2 maanden is enkel toegestaan bij contracten die langer duren dan 2 jaar of bij contracten voor onbepaalde tijd.

Let op: het proeftijdbeding is en blijft dwingend recht! Kortom, afwijken is niet toegestaan. Doe je dit wel, dan bestaat er gewoon geen proeftijd. Daarnaast mag de proeftijd voor de werkgever nooit langer duren dan voor de werknemer.

De situatie voor 1 januari 2015 wijkt af van de huidige situatie. Onder het oude arbeidsrecht mocht er bij een contract voor bepaalde tijd, die korter was dan 2 jaar, een proeftijd van maximaal één maand overeengekomen worden. Bij een contract voor bepaalde tijd die langer duurde dan twee jaar of bij een contract voor onbepaalde tijd, was een proeftijd van twee maanden toegestaan. Dit was een ijzeren proeftijd, oftewel als je afwijkt van deze regeling, dan is het beding nietig en bestaat er dus in het geheel geen proeftijd! (tenzij een CAO afwijking toestond).

Overgangsrecht

Het overgangsrecht is relatief eenvoudig. Voor proeftijdbedingen in contracten, die tot stand zijn gekomen vóór 1 januari 2015 geldt het oude recht en voor bedingen die na 1 januari 2015 tot stand zijn gekomen geldt het nieuwe recht. Om vast te stellen onder welk regime uw proeftijdbeding valt, gaat u dus na wanneer de overeenkomst is geloten.

Advies over het proeftijdbeding in arbeidsovereenkomst

Heeft u nog vragen over het proeftijdbeding of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Ik sta u graag te woord. Bel voor een adviesgesprek in Arnhem (026) 442 39 13 of (024) 388 66 80 voor een afspraak in Nijmegen of laat uw gegevens achter via het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief