Opzegging arbeidsovereenkomst: termijnen

Opzegging arbeidsovereenkomst: In de categorie veel gestelde vragen komt de opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst vaak aan de orde.

Om een en ander overzichtelijk te maken zetten we de belangrijkste informatie nogmaals voor u op een rijtje: allereerst de wettelijke opzegtermijnen voor werkgever en vervolgens de wettelijke opzegtermijnen voor werknemers. Daarna worden enige bijzondere situaties betreffende het opzeggen van een arbeidsovereenkomst besproken.

Wettelijke opzegtermijnen werkgever: 

Opzeggen vast contract door werkgever

De opzegtermijn voor de werkgever bij een dienstverband voor onbepaalde tijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.

 • Korter dan 5 jaar in dienst – 1 maand opzegtermijn;
 • 5 tot 10 jaar in dienst – 2 maanden opzegtermijn;
 • 10 tot 15 jaar in dienst – 3 maanden opzegtermijn;
 • 15 jaar of langer in dienst – 4 maanden opzegtermijn.

Een langere opzegtermijn kan contractueel worden overeengekomen. De opzegtermijn moet in dat geval worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn van de werkgever is bij een langere opzegtermijn minimaal tweemaal de opzegtermijn van de werknemer. Indien contractueel een opzegtermijn van 2 maanden is overeengekomen, heeft de werkgever derhalve een opzegtermijn van 4 maanden.

Contractueel overeenkomen van een korter opzegtermijn is mogelijk als dit in de toepasselijke cao is opgenomen. De kortere opzegtermijn hoeft niet in de arbeidsovereenkomst vastgelegd te worden.

opzegging arbeidsovereenkomst termijnen

Opzegtermijn werkgever contract onbepaalde tijd bij werknemer AOW leeftijd

Vanaf het bereiken van de AOW leeftijd door de werknemer geldt voor de werkgever een opzegtermijn van 1 maand.

Opzegtermijn werkgever bij tijdelijk contract

De werkgever hoeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet op te zeggen. De arbeidsovereenkomst eindigt op de overeengekomen einddatum.

Werknemer en werkgever kunnen de mogelijkheid van tussentijdse opzegging wel overeenkomen.

Wel geldt bij overeenkomsten voor een duur langer dan 6 maanden een aanzegtermijn.

Aanzegtermijn werkgever bij tijdelijk contract

De aanzegtermijn van de werkgever houdt in dat de werkgever bij een tijdelijk contract voor een periode langer dan 6 maanden schriftelijk aangeeft of de overeenkomst wordt voortgezet.

De aanzegging moet minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk worden gedaan door de werkgever.

De schriftelijke mededeling dat de werknemer geen opvolgend contract krijgt, gedaan bij het aangaan van de overeenkomst geldt ook als een aanzegging.

Opzegtermijn werkgever tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd van de werknemer kan de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Er hoeft derhalve geen opzegtermijn in acht te worden genomen.


Wettelijke opzegtermijnen werknemer:

Werknemer met vast contract

Voor werknemer met een contract voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzeggingstermijn begint te lopen op de 1e dag van de maand nadat de opzegging is ontvangen.

Indien u op 1 juli de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen dient uw werkgever de opzegging van uw arbeidsovereenkomst voor 1 juni te ontvangen.

Een langere opzegtermijn kan contractueel overeen worden gekomen. De afspraak moet in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. De maximale opzegtermijn is 6 maanden. Als een langere opzegtermijn dan 1 maand wordt afgesproken, is de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer tweemaal de overeengekomen opzegtermijn van de werknemer.

Een kortere opzegtermijn is toegestaan als dit in de toepasselijke cao is opgenomen.

Werknemer met tijdelijk contract

Voor een werknemer met een contract voor een bepaalde tijd eindigt de arbeidsovereenkomst op de afgesproken einddatum. De arbeidsovereenkomst hoeft niet opgezegd te worden.

Uiteraard kunnen werknemer en werkgever contractueel overeenkomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opgezegd mag worden. Deze afspraak dient in de arbeidsovereenkomst vast gelegd te worden.

Werknemer in proeftijd

Voor een werknemer in proeftijd geldt geen opzegtermijn. Tijdens de proeftijd kan een werknemer direct ontslag nemen. Het dienstverband stopt meteen.


Overige opzegtermijnen:

Opzegtermijn bij ontslag op staande voet

Voor een ontslag op staande voet geldt geen opzegtermijn. De werknemer kan direct ontslagen worden indien er een grondslag is voor een ontslag op staande voet.

Opzegtermijn 45 jarige werknemers in dienst voor 1 januari 1999

Voor werknemers die voor 1 januari 1999 in dienst zijn getreden en destijds 45 jaar of ouder waren geldt een speciale regeling. De berekening van de opzegtermijn is in dat geval als volgt:

 • 1 week voor ieder volledig dienstjaar tussen de 45e verjaardag en 1 januari 1999, met een maximum van 13 weken, en;
 • 1 week voor ieder volledig dienstjaar tussen de 18de verjaardag en 1 januari 1999, met ene maximum van 13 weken.

De maximale opzegtermijn voor deze groep werknemers is 26 weken.

Kortere opzegtermijn bij procedure

Indien er een ontslagprocedure is doorlopen bij het UWV of een cao-commissie dan mag de proceduretijd worden afgetrokken van de opzegtermijn indien het contract na de procedure wordt opgezegd. De minimale resterende opzegtermijn dient 1 maand te zijn.

Contact

Voor zowel werknemers als werkgever is opzegging van een arbeidsovereenkomst ingrijpend. Iedere situatie is uniek en een specifiek advies kan u in de juiste richting helpen. Het bespreken van uw situatie zal zeker verhelderend werken. Voor vrijblijvend overleg met een arbeidsrechtadvocaat kunt u contact opnemen met ons kantoor. U kunt bellen met 0800-4455000 of gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief