Waarborgfonds Motorverkeer: Het waarborgfonds motorverkeer keert schade uit aan verkeersdeelnemers indien deze niet wordt vergoed door een verzekeraar. Het waarborgfonds biedt onder andere aanspraak als de veroorzaker onverzekerd is of onbekend is, bijvoorbeeld als deze is doorgereden na het ongeval. Het aantal meldingen is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017.

Voor de letselschade praktijk is de ontwikkeling in het aantal meldingen en het soort melding relevant. De kwaliteit van de afhandeling van letselschade zaken gaat ons nauw aan het hart, maar waarborgfonds motorverkeerbelangrijker nog is een veiligere woon en werk omgeving en een toename van de verkeersveiligheid. Het waarborgfonds heeft onlangs haar jaarcijfers gepresenteerd. Het aantal schademeldingen is afgenomen in alle categorieën. Het waarborgfonds keerde in 2018 een totaal bedrag uit van € 57.546.000,–. Van het waarborgfonds wordt in de praktijk dus relatief veel gebruik gemaakt.

Het aantal meldingen van letselschade is wel gestegen in 2018 ten opzichte van 2017. Deze ontwikkeling komt overeen met de algemene ontwikkeling van de verkeersveiligheid.

De afname van ongevallen zonder letselschade wordt onder andere verklaard door de technologische vooruitgang. Parkeersensoren en andere technische hulpmiddelen zijn steeds algemener beschikbaar. Het aantal ongevallen neemt hierdoor af. Laten we hopen dat de techniek binnen afzienbare tijd ook een positieve invloed heeft op het aantal ongevallen met letselschade. Deze ontwikkeling is te verwachten gezien de toename van het aantal zelfrijdende auto’s en de intelligente technologieën die hiervoor ontwikkeld worden.

Het waarborgfonds wordt gefinancierd door de vereende verzekeraars. De financiering van het waarborgfonds komt derhalve van verzekerden. De aanwezigheid van het waarborgfonds voorkomt dat individuen met schade blijven zitten die niet vergoed wordt door een verzekeraar.

Om aanspraak te maken op een uitkering van het waarborgfonds dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De schade moet veroorzaakt zijn door een motorvoertuig. Of een daaraan gekoppelde aanhanger.
  • Het moet zeker zijn dat niet u, maar een tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade.

Ga hier naar de website van het Waarborgfonds Mortorverkeer.

Ook interessant: letselschade bij verkeersongevallen, letselschade bij kop-staartbotsingen, verkeersongevallen onder werktijd