Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

Waardebepaling onderneming echtscheiding: Uitgangspunt is dat bij echtscheiding de waarde van de onderneming in het economisch verkeer wordt bepaald. Het gaat dus om de prijs die een koper betaald bij een overdracht van de onderneming. 

Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

Dit onderwerp is van belang als een onderneming geheel of gedeeltelijk deeluitmaakt van een huwelijksgemeenschap en er sprake is van een verrekenverplichting en/of als de niet ondernemend partner aandeelhouder, maat, vennoot of firmant is in de onderneming. Dit artikel behandeld de uitgangspunten van de waardering van een onderneming ten behoeve van de echtscheiding en ziet zowel op de eenmanszaak, de VOF als de B.V.

Hijink Advocaten heeft jarenlange ervaring met waardebepaling bij echtscheiding en met het bijstaan van ondernemers. Neem voor vrijblijvend advies contact op met Hijink Advocaten via onderstaand contactformulier. Of bel 0800-4455000.  U wordt geheel vrijblijvend te wooord gestaan.

Uitgangspunt is dat er bij echtscheiding verdeeld/verrekend wordt op grond van de waarde van de onderneming in het economisch verkeer. Het gaat dus om de prijs die een koper betaald bij een overdracht van de onderneming. Uitgangspunt is dat de waardering zo hoog mogelijk is, maar tevens redelijk. Redelijk houdt onder andere in dat de continuïteit van de onderneming gewaardeerd wordt na de uitvoering van de verdeling/verrekening. Ook de gedachte dat de ondernemer voor zijn levensonderhoud en onderhoudsbijdragen (alimentatie) afhankelijk is van het ondernemingsresultaat speelt een rol bij de waardering van de onderneming.

Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

Indien een echtscheiding op tegenspraak wordt afgehandeld, dit houdt in dat de rechter een uitspraak doet over de geschilpunten, danwel indien partners in overleg tot een oplossing proberen te komen, hanteren partijen vaak ieder een eigen waarderingsmethode. Beide partijen geven aan wat zij de waarde van de onderneming vinden in het licht van een voor die partij wenselijke uitkomst. De waarde van de onderneming zoals partijen die vaststellen kan in dat geval ver uit een lopen. Een rechter zal dan uitspraak moeten doen.

De rechter heeft bij de (redelijke) waardebepaling een grote mate van vrijheid. Redelijkheid vereist immers een nauwkeurige belangenafweging. De uitgangspunten die door partijen aandragen worden in de procedure bij de familierechter mogen door de rechter los worden gelaten. Ook indien tussen partijen/partijdeskundigen geen geschilpunt bestaat, kan de rechter afwijken van hetgeen partijen in de procedure aanvoeren over de waardebepaling.
Voor ondernemers is van belang dat het belangrijk kan zijn om met de accountant een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de onderneming en de relevante juridische en financiële informatie. De rechter kan aan de hand van die informatie bepalen wat de meest gepaste waarderingsmethode is. Het beschikbaar en inzichtelijk maken van de relevante gegevens en toelichten van het partijstandpunt op de waardebepaling zal de afhandeling van de echtscheiding ten goede komen.

Uitgangspunten waardebepaling onderneming echtscheiding

Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de wijze van en de waardering van de onderneming, wordt hiervoor vaak een deskundige benoemt. De kosten van deze deskundige dragen partijen in de regel gezamenlijk. Uitgangspunt is de waarde in het economische verkeer en niet de economische waarde. Waarde in het economische verkeer is “de prijs die op het meest geschikte moment op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde voor de onderneming wordt geboden en betaald”. Met andere woorden de waarde in het economisch verkeer is het maximale bedrag dat bij overdracht voor de onderneming verkregen kan worden. “Wat kun je ervoor krijgen?”

Factoren en vragen die van belang zijn bij de waardering:

  • De aanwezigheid van (persoonlijke)goodwill en stille reserves;
  • Bestaat er een belastinglatentie (belasting die in de toekomst voldaan moet worden, waarvan de hoogte is vast te stellen;
  • Wat is een ‘normale’ vergoeding voor DGA of ondernemer;
  • Zijn er derden met eigendomsrechten of is er sprake van volledig eigendom;
  • Zijn vergunningen / kennis / opleidingen nodig om de onderneming over te nemen;
  • Bestaat er in de markt interesse om de onderneming te kopen;
  • Is de onderneming levensvatbaar na verkoop.

Tijdens een echtscheiding spelen emoties een grote rol. Dit is geen goed moment om afspraken te maken, zorg dus dat er al afspraken zijn. Bij het uit een gaan is het dan een kwestie van uitvoering geven aan de regeling in plaats van het tot stand brengen en uitvoeren van een regeling. Ook voor het opstellen van huwelijksevoorwaarden of het wijzigen van voorwaarden tijdens het huwelijk neemt u contact op met de specialisten van Hijink Advocaten. U wordt vrijblijvend te woord gestaan en u belt gratis naar 0800-4455000.

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief