Mag u als werkgever een ziekmelding weigeren?

Mag u als werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren? In de praktijk oordeelt een werkgever regelmatig over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, maar mag dit wel? Mag de werkgever beoordelen of een werknemer terecht afwezig is wegens ziekte?

De werknemer heeft bijvoorbeeld last van de welbekende maandagochtend–blues of de vrijdagmiddag dip en meldt zich ziek. Voor u als werkgever is het duidelijk, dat de afwezigheid van de werknemer niets met ziekte te maken heeft. Soms is het zelfs glashelder dat een werknemer zichzelf een” dagje vrij heeft gegeven” en blijkt uit de Facebook-pagina van de werknemer, dat het feestje van de avond ervoor iets uit de hand is gelopen.  De vraag is vervolgens, mag u als werkgever deze ziekmelding weigeren? Het antwoord is nee.

Ziekmelding werknemer weigeren door werkgever

Hoewel de neiging groot is om de werknemer te melden dat hij binnen een uur op het werk moet verschijnen op straffe van een loonstop of zelfs een ontslag op staande voet, is deze handelswijze niet correct. Een werkgever mag en kan namelijk niet oordelen over de ziekte/ arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit ongeacht hoe duidelijk het is, dat de werknemer niet ziek is. De werknemer is dan ook ziek  – mits er natuurlijk wel een geldige ziekmelding is gedaan – tot  het moment dat hij zich heeft beter gemeld of een bedrijfsarts heeft geoordeeld dat hij niet ziek is. De werkgever mag en kan derhalve geen oordeel geven over de vraag of de werknemer zich terecht ziek heeft gemeld. De werkgever moet er bovendien rekening mee houden dat ontslag tijdens ziekte in beginsel niet is toegestaan.

Oordeel Rechtbank Eindhoven

Zo oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant, dat de werkgever de ziekmelding van de werknemer in deze zaak niet had mogen weigeren. De rechtbank stelde ook vast dat het niet (tijdig) inschakelen van de bedrijfsarts voor rekening en risico van de werkgever komt. Oftewel, de werkgever had het salaris onterecht stop gezet. De werknemer had alsnog recht op betaling van het volledige achterstallig salaris (Uitspraak kantonrechter Eindhoven). De werkgever dient bij een ziekmelding dus een bedrijfsarts in te schakelen. Werkgevers brengen zichzelf mogelijk schade toe als ze hiertoe niet direct een bedrijfsarts inschakelen.

Verplichting werkgever bij ziekte

Kortom, indien u als werkgever te maken krijgt met een ziekmelding dan bent u wettelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen. De arts oordeelt vervolgens over de afwezigheid en de gezondheid van de werknemer. Hoe meer twijfels u als werkgever heeft bij de ziekmelding, hoe sneller u zult moeten acteren. Raadzaam is om diezelfde middag nog een bedrijfsarts bij de werknemer op visite te sturen. Het positieve gevolg hiervan zal veelal ook zijn, dat een werknemer in het vervolg ook wel twee keer zal nadenken voordat hij zich “ziek” meldt. Het bezoek van een bedrijfsarts aan uw werknemer zal de relatie niet verbeteren. U dient dan ook enige terughoudendheid in acht te nemen, maar onder omstandigheden is deze werkwijze zeer aan te raden.

Ontslag tijdens ziekte is in beginsel niet toegestaan. Op de hoofdregel bestaan uitzonderingen. Bij ziekte van een werknemer doet u er als werkgever goed aan de situatie te overleggen met een arbeidsrecht advocaat. Dossieropbouw en een helder en duidelijk persooneelsbeleid kunnen veel probelemen voorkomen. Een arbeidsrechtspecialist kan u vaak direct op het juiste spoor zetten.

ziekmelding werknemer, ziekmelding weigeren, mag werkgever ziekmelding weigeren,

Advies ziekmelding werknemer of arbeidsrecht

Als laatste kan ik iedere werkgever adviseren om een goed ziekteverzuimprotocol op te stellen. Hierdoor is voor beide partijen duidelijk wat er tijdens ziekte van elkaar verwacht wordt. (Denk aan de wijze van ziekmelding, beschikbaarheid tijdens ziekte etc.). Het ziekteverzuimprotocol voorkomt dat u met een zieke werknemer afspraken hoeft te maken. Bovendien geeft het protocol ook de werkgever een leidraad voor zijn handelen in deze situatie, zodat u als werkgever hierin geen steken laat vallen.

Heeft u vragen over ziekte/ arbeidsongeschiktheid of heeft u nog geen (volledig) ziekteverzuimprotocol? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met ons kantoor, bel 0800 44 55 000 of laat een terugbelverzoek achter.

Vraag een arbeidsrecht advocaat

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief