Werkgeversaansprakelijkheid uitzendkracht : Er is veel onduidelijkheid over de aansprakelijkheid van een werkgever voor ingeleende werknemers, uitzendkrachten, ZZP-er en vrijwilligers.

Tijdens onze ontbijtsessie “werkgeversaansprakelijkheid uitzendkracht” in Nijmegen en Arnhem wordt u bijgepraat. Onder werktijd (of daarna) is een ongeluk zo gebeurd. Maar wat als er door dat ongeluk schade of letselschade ontstaat. Kan de inlener van een arbeidskracht aansprakelijk worden gehouden voor het arbeidsongeluk. Maakt het hierbij verschil of dit is onder werktijd, na werktijd of als er sprake is van woon-werkverkeer? Is er verschil in de verplichtingen van een werkgever tegenover een werknemer, uitzendkracht of vrijwilliger? Het is goed om te weten waarin de risico’s schuilen als werkgever, inlener en uitlener.

Ontbijtsessie werkgeversaansprakelijkheid uitzendkracht Nijmegen en Arnhem

In samenwerking met Werkwijzer Nijmegen organiseert HIJINK Advocaten een ontbijtsessie toegespitst op werkgeversaansprakelijkheid. Ingezoomd wordt op de rol van de werkgever in de verplichting tot het bieden van een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden. Net zoals

werkgeversaansprakelijkheid uitzendkracht
Werkgeversaansprakelijkheid, risico bij inlenen, uitzendkracht, vrijwilliger en ZZP-er

voor ‘eigen’ werknemers strekt deze zorgplicht zich ook uit over ingeleende of gedetacheerde medewerkers. Maar hoe zit het bij ZZP-ers, vrijwilligers of medewerkers in loondienst bij een uitzendburo?

Locatie en programma Arnhem en Nijmegen

Inloop vanaf 07:30 uur, waarbij koffie/thee en een ontbijtje voor u klaar staan. De voorlichting start om 08:00 uur en is om 09:00 afgelopen.

Allereerst zal Olivier Lemckert van Werkwijzer BV ingaan op de uitzendovereenkomst tussen uitlener en inlener. Daarna zal Oscar Hijink u bijpraten over werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongelukken van medewerkers. Ook komt aan de orde de aansprakelijkheid voor inleners, uitleners, (hoofd)aannemers en onderaannemers.

De locatie van de ontbijtsessies:

Nijmegen: 20 februari 2018 (Kerkenbos 10-21)

Arnhem: 6 maart 2018 (Onderlangs 1)

Aanmelden ontbijtsessie werkgeversaansprakelijkheid Arnhem Nijmegen

Bewaren