Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB. Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB aangenomen. De wet is bedoeld om het aannemen van werknemers te stimuleren en om de positie van flexwerkers te verbeteren en vormt een uitwerking van het regeerakkoord.

In dit artikel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB” worden de belangrijkste verwachte wijzigingen beschreven.  

Cumulatieve ontslaggrond

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB wordt een cumulatiegrond ingevoerd voor ontslag. Ontslag kan voortaan plaatsvinden op grond van een combinatie van factoren. Momenteel geldt dat voor een ontslag volledig moet zijn voldaan aan een van de acht ontslaggronden uit de wet. Deze wijziging geeft rechters de mogelijkheid om op grond van alle relevante factoren een afweging te maken of ontslag is toegestaan. Als ontslag op een bepaalde grond niet mogelijk is, kan de ontslagreden in combinatie met andere gronden alsnog een ontslag rechtvaardigen.

Transitievergoeding bij ontslag

Een transitievergoeding is een bijdrage van de werkgever aan het pad van de werknemer naar nieuw werk en inkomen. In de wijze waarop transitievergoedingen worden berekend, worden de volgende aanpassing gedaan:

 • Transitievergoedingen worden niet meer berekend aan de hand van afronding op halve dienstjaren, maar over het volledige dienstverband;
 • Werknemers krijgen meteen en niet pas na twee jaar recht op een transitievergoeding. Ook tijdens een proeftijd bestaat er recht op een transitievergoeding;
 • Voor werknemers langer dan tien jaar in dienst wordt de hogere opbouw van de transitievergoeding afgeschaft. De opbouw van de transitievergoeding zal dus na 10 jaar gewoon 1/3 van het bruto maandsalaris per dienst jaar zijn in plaats van 1/2 maandsalaris per dienst jaar;

N.B.: kleine werkgevers kunnen onder de WAB een vergoeding krijgen voor transitievergoedingen indien zij hun bedrijf beëindigen wegens pensioen of ziekte.

arbeidsrecht veranderingen 2019

Payrollers en de Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB

De wet stelt payrollers min of meer gelijk met personen die bij u in dienst zijn. Naast de primaire arbeidsvoorwaarden worden ook de secundaire arbeidsvoorwaarden grotendeels gelijkgesteld. De payroller blijft echter wel onder de pensioenregeling van het payroll bedrijf vallen. De kosten voor deze vorm van arbeid zullen derhalve omhoog gaan, zodat deze vorm van arbeid minder aantrekkelijk wordt.

Ketenregeling (opeenvolgende contracten)

Na drie jaar, dan wel drie opvolgende contracten ontstaat de verplichting om een werknemer een vaste aanstelling te geven.
De regels zoals deze golden voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) worden grotendeels weer van toepassing. Na drie jaar, dan wel drie opvolgende contracten, ontstaat de verplichting om een werknemer een vaste aanstelling te geven. Deze termijn betreft nu twee jaar of drie opeenvolgende contracten. De minimale periode tussen twee opeenvolgende contracten na deze termijn blijft 6 maanden. Voor seizoenarbeiders kan deze periode met maximaal 3 maanden worden verkort in een CAO.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten dienen voortaan minimaal vier dagen van te voren opgeroepen te worden en minimaal vier dagen voor de werkzaamheden afgezegd, omdat anders een betalingsverplichting ontstaat. Oproepkrachten moet bovendien na een contractduur van 12 maanden een contract worden aangeboden in overeenstemming met het gemiddeld aantal gewerkte uren van dat jaar. Indien de werkgever dit nalaat, dient het verschil alsnog uitbetaald te worden.

WW /  Werkloosheid

De WW wordt tevens gewijzigd. De WW premie die werkgevers afdragen zal voortaan berekend worden aan de hand van het soort contract dat de werknemer aangaat en niet van de sector waarbinnen de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Voor werknemers met een vast contract wordt minder premie betaald dan voor personen met een tijdelijk contract en flexwerkers.

Verlengen proeftijd

Het wetsvoorstel WAB bevatte ook een voorstel om de proeftijd te verlengen. Dit onderdeel is niet opgenomen in het wetsvoorstel zoals de Tweede Kamer dat heeft aangenomen. De beoogde verlenging van de proeftijd zal dus niet worden doorgevoerd.

Samenvattend arbeidsrecht veranderingen 2019

De WAB moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Of het wetsvoorstel bijdraagt aan gewenste doelen, zal in de praktijk moeten blijken. Bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten is het belangrijk u goed te laten voorlichten over vorm en inhoud van de overeenkomst. Het is van belang dat arbeidsovereenkomsten aansluiten bij de door u gestelde doelen en bij de wijze waarop binnen uw bedrijf gewerkt wordt. Na verwachting treden bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2020 in werking. Wij houden u op de hoogte.

Vrijblijvend advies arbeidsrecht

Wilt u meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans of arbeidsrechtelijk advies van een advocaat. Bel vrijblijvend voor een arbeidsrecht advocaat Arnhem (026) 442 39 13 of arbeidsrecht advocaat Nijmegen (024) 388 66 80. Als u onderstaand uw gegevens achter laat nemen wij contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief