De Wet arbeidsmarkt in balans is aangenomen door de eerste kamerWab, wet arbeidsmarkt in balans

Eerder beschreven wij al de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht op grond van de WABDe wijzigingen worden nu dus doorgevoerd. Per 1 januari 2020 zal het grootse gedeelte van de nieuwe regels van kracht worden.

Of de Wab ook daadwerkelijk een betere balans in de arbeidsmarkt gaat brengen, zal moeten blijken.

Maatregelen van de overheid om meer mensen aan een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te helpen, hebben vaak een tegenovergesteld effect. Ook de in de Wab opgenomen regelgeving is zeer indirect. Dat werknemers door toevoeging van een cumulatieve ontslag grond in meer gevallen onslagen kunnen worden klopt. Of dit ook het door de regering voorziene effect heeft dat meer werknemers een vaste aanstelling krijgen, zal blijken.

Als werkgever dient u in ieder geval al te anticperen op de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Ook interessant:

Arbeidsrecht algemeen;

Ontslag op staande voet;

Ontslag tijdens ziekte.

Bel 0800-44 55 000 om uw arbeidsrechtelijke geschil met een gespecialiseerde advocaat te bespreken. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres