Wet arbeidsmarkt in balans: arbeidsrecht nieuws

De Wet arbeidsmarkt in balans is aangenomen door de eerste kamer.

In een eerder artikel beschreef de arbeidsrecht advocaat de gevolgen die de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans met zich meebrengt. Zie voor de belangrijkste wijzigingen het artikel : De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsmarkt op grond van de WABDe wet is aangenomen door de Eerste Kamer en zal worden ingevoerd. Per 1 januari 2020 zal het grootse gedeelte van de nieuwe regels van kracht worden.

Wet arbeidsmarkt in balans

Of de Wet Arbeidsmarkt in balans ook daadwerkelijk een betere balans in de arbeidsmarkt gaat brengen, zal moeten blijken. De Wet Arbeidsmarkt in balans heeft als doel meer mensen aan een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te helpen. Aan de andere kant wordt een deel van de strikte ontslagrecht weer versoepeld. Een werknemer kan door toevoeging van een cumulatieve ontslaggrond in meer gevallen ontslagen worden. In de laatste wetswijziging waren de ontslagmogelijkheden beperkt en moest een rechter toetsen aan de wettelijk grondslagen. Was hieraan niet voldaan, dan moesten werkgever en werknemer samen verder. Hoe de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans op dit punt uitpakt is afwachten. Dat zelfde geldt voor de doelstelling dat de versoepeling van het ontslagrecht leidt tot meer arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd, c.q. vaste aanstellingen.

Als werkgever dient u in ieder geval al te anticiperen op de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans. Het is verstandig tijdig actie te ondernemen als het gaat om gepland of te verwachten ontslag en het sluiten van nieuwe arbeidsovereenkomsten of verlenging van arbeidscontracten. Ook verandert de verschuldigdheid van de transitievergoeding. Om die reden kan het verstandig zijn het ontslag van een medewerker voor uit te schuiven tot na 1 januari 2020. Laat u goed voorlichten door een advocaat arbeidsrecht.

Advies arbeidsrecht advocaat

Wilt u advies van onze arbeidsrecht advocaat in Arnhem of Nijmegen, bel dan 0800-44 55 000 of laat onderstaand uw gegevens achter. De arbeidsrecht advocaat belt u op werkdagen direct terug.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres