Wet Werken waar je wil

Het voorstel voor de Wet Werken waar je wil bevat regels over het afhandelen van een verzoek van de werknemer tot wijziging van de werkplek. Door de Wet Werken waar je wil is het weigeren van een verzoek om thuis te werken in de toekomst alleen mogelijk op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De schrijvers van het voorstel willen het recht op thuiswerken op deze manier verankeren in de wet.

De voorgestelde wijziging geldt alleen voor werknemers en werkgevers bij ondernemingen met 10 of meer werknemers. Voor werkgevers betekent de wetswijziging dat een werknemer thuiswerken/wijziging van werkplek makkelijker kan afdwingen. De toelichting bij het wetsvoorstel beschrijft hoe de corona crisis werken veranderde. Meer mensen werken thuis. De wetgever wil daarom het recht op thuiswerken versterken en vastleggen in het arbeidsrecht.

Wet Werken waar je wil

Recht op thuiswerken

De vraag is waarom de huidige ontwikkelingen niet worden afgewacht. Door het afdwingbaar maken van thuis werken bestaat het risico dat de verhouding tussen werknemer en werkgever verhardt. De vraag is bovendien of mogelijke nieuwe wijziging in de bedrijfsvoering die het gevolg zijn van de wetswijziging wenselijk zijn.

De Wet Werken waar je wil leidt voor werkgevers mogelijk tot extra kosten. De werkgever betaalt namelijk ook voor het inrichten van de werkplek thuis. De thuiswerkplek is de arbeidsplaats in de zin van artikel 1 lid 3 sub g van de Arbeidsomstandighedenwet waar de zorgplicht van de werkgever geldt. De wetgever denkt dat een daling van de reiskostenvergoedingen deze kosten compenseert.

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Het begrip zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kennen we van het verzoek van de werknemer voor verlof of aanpassing van de arbeidsduur. Ook die verzoeken van de werknemer mag de werkgever alleen weigeren wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

*Werken Waar je wil is de door de wetgever gehanteerde spelling. Onduidelijk is waarom deze spelling is gekozen.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief