Beleidsregels vervoersondersteuning Wmo Nijmegen

Beleidsregels vervoersondersteuning Wmo Nijmegen – Op basis van dit beleid is het namelijk niet mogelijk om voor een persoonsgebonden budget (PGB) in aanmerking te komen wanneer een maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd in de vorm van collectief vervoer.

Beleidsregels vervoersondersteuning Wmo Nijmegen

Sinds 1 februari 2010 ontving cliënte een vervoerskostenvergoeding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning vanwege haar mobiliteitsproblemen. Bij besluit van 6 oktober 2016 werd deze voorziening door de gemeente Nijmegen beëindigd. Cliënte was te laat met het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit, zij deed daarom op 16 maart 2016 een nieuwe aanvraag om een vervoersvoorziening.

Vervoerskosten vergoeding WMO Nijmegen

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening maakt de gemeente Nijmegen gebruik van een vier-staps-model. Dit model bestaat uit vier lagen, waarbij de eerste laag als uitgangspunt geldt. De eerste laag betreft een oplossing binnen het eigen netwerk, de tweede gebruikmaking van het openbaar vervoer, de derde laag gebruikmaking van de regiotaxi en de vierde laag betreft een individuele voorziening.

De gemeente Nijmegen stelde zich op het standpunt dat op grond van artikel 2.3.5 derde lid, van de Wmo cliënte niet in aanmerking kwam voor een maatwerkvoorziening. De partner van cliënte was namelijk in het bezit van een eigen auto. De gemeente vond dat cliënte met behulp van (de auto van) haar echtgenoot zelf kan voorzien in haar vervoersbehoefte.

Bezwaar en beroep tegen besluit gemeente

Nadat cliënte eerst zelf bezwaar had gemaakt tegen bovengenoemd besluit, kwam de zaak voor de meervoudige kamer van rechtbank Gelderland.

Enkele dagen voor de zitting kende gemeente Nijmegen cliënte onverwachts alsnog een vervoersvoorziening toe in de vorm van een vervoerspas voor collectief vervoer. De door de gemeente toegekende voorziening  wilde cliënte graag verstrekt krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Het huidige beleid van de gemeente Nijmegen voorziet niet in deze mogelijkheid, waardoor de zaak alsnog op zitting kwam.

Op zitting verklaarde de gemeente Nijmegen dat de aan cliënte toegekende voorziening, een voorziening betreft uit de derde laag van het vier-staps-model en deze voorziening op grond van de Wmo moet worden aangemerkt als een maatwerkvoorziening, zoals bedoeld in artikel 2.3.5 derde lid van de Wmo. Wanneer een maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd in de vorm van collectief vervoer, wordt geen pgb verstrekt.

Oordeel rechtbank Arnhem

Naar het oordeel van de rechtbank Arnhem miskent de gemeente Nijmegen hiermee de keuzevrijheid, zoals deze voortvloeit uit artikel 2.3.6 eerste lid van de Wmo. Het beleid van de gemeente Nijmegen is daarmee in strijd met de Wmo. De gemeente heeft cliënte ten onrechte een PGB geweigerd.

Advocaat bij bezwaarschrift en beroepsprocedure

Bent u het niet eens met een besluit dat door de gemeente Nijmegen is genomen en wilt u in bezwaar of beroep met een advocaat. Neem dan vrijblijvend contact op met HIJINK Advocaten. Bel (024) 388 66 80. Wij staan u graag bij.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Bron: Rechtbank Arnhem, 7 maart 2017, zaaknummer 16/5040.

  Video over bestuursrecht : Beleidsregels vervoersondersteuning Wmo Nijmegen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief