Letselschade

Smartengeld

Hoogte smartengeld

Hoogte smartengeld: Het berekenen van smartengeld is voorbehouden aan een letselschade advocaat of letselschadespecialist. Zorg dat u wordt bijgestaan door een deskundige, zodat u een maximale smartengeldvergoeding krijgt.  

Het smartengeld is slechts een deel van de totale letselschade vergoeding, namelijk de vergoeding van de immateriële schade. Deze immateriële schade bestaat uit pijn, leed en afname van levensvreugde. De hoogte van het smartengeld bepalen we aan de hand van de ernst van het letsel en eerder in soort gelijke gevallen betaalde bedragen.

Wanneer wordt smartengeld toegekend?

Als iemand lichamelijk of geestelijk gewond raakt, bestaat er recht op smartengeld. Smartengeld kan onder andere zien op een vergoeding voor de volgende situaties:

 • Als u door een ongeval chronische pijn heeft, ofwel als u voortdurend pijn heeft;
 • Als door het ongeval angsten/fobieën ontstaan;
 • Als u als gevolg van het ongeval nachtmerries heeft;
 • Als u een hobby moet opgeven door angst of omdat het beoefenen van de hobby lichamelijk niet meer mogelijk is;
 • Als u zichtbare littekens of ander zichtbaar letsel heeft;
 • Als u door het ongeval of de gevolgen depressieve klachten ontwikkelt.

Dit zijn allemaal gevallen waarin sprake is van leed, pijn en gederfde levensvreugde. De schade die ontstaat, is geen vermogensschade en valt dus niet onder de vergoeding voor geleden (vermogens)schade/materiële schade. U begrijpt dat het bijzonder lastig is om concreet vast te stellen wat de hoogte is van deze immateriële schade voor het slachtoffer.

Smartengeld berekenen, smartengeld berekening, ANWB smartengeldgids, smartengeld gids, hoogte smartengeld bepalen, hoogte smartengeld berekenen, Hoogte smartengeld vergoeding,
Immateriële schadevergoeding berekenen

Hoogte smartengeld berekenen

Bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld spelen de volgende factoren een rol:

 • Aard van het letsel;
 • Ernst van het letsel;
 • Duur van het letsel;
 • Duur en intensiviteit van de medische behandeling als gevolg van het letsel;
 • Duur van een eventuele opname wegens medische behandeling;
 • De mate van (blijvende) lichamelijke beperking;
 • De gevolgen van deze beperkingen op het dagelijks leven van het slachtoffer;
 • De hoeveelheid geleden en te lijden pijn;
 • Leeftijd en levensverwachting van het slachtoffer;
 • Het bewust zijn van het slachtoffer van het letsel (wordt u er bijvoorbeeld voortdurend mee geconfronteerd);
 • Cosmetische factoren zoals bijvoorbeeld zichtbare littekens of een beperking bij het lopen;
 • De bewustheid van de aansprakelijke partij;
 • De mate van schuld van de aansprakelijke partij (is er bijvoorbeeld bewust letsel toegebracht of is er sprake geweest van een ongeluk);
 • De wijze waarop de schade is afgehandeld en de duur van het letselschadetraject;
 • De invloed van de beperkingen en het letsel op hobby’s, sport en vrijetijdsbesteding van het slachtoffer.

ANWB Smartengeldgids

De ANWB stelt de Smartengeldgids samen. Deze database, die ook eenmaal per jaar in print versie verschijnt, geeft inzicht in de hoogte van de aanspraak op smartengeld. Professionals (o.a. advocaten, verzekeraars en rechters) gebruiken de ANWB-smartengeldgids om smartengeld te berekenen.

Voor de berekening bekijken we soortgelijke gevallen beschreven in de Smartengeldgids. In de Smartengeldgids zijn diverse categorieën opgenomen bijvoorbeeld Smartengeld na ongeval of Smartengeld na medische fout. De categorieën zijn vervolgens weer onderverdeeld naar het soort letsel, bijvoorbeeld: Smartengeld na ongeval been- en voetletsel of Smartengeld na ongeval whiplash. Aan de hand van de smartengeld voorbeelden in de Smartengeldgids berekent een deskundige uw aanspraak op smartengeld.

Op onze pagina’s met smartengeld voorbeelden vindt u smartengeldbedragen waarmee u zelf uw smartengeld kunt berekenen.

Smartengeld berekenen, smartengeld berekening, hoogte smartengeld bepalen, hoogte smartengeld berekenen, ANWB smartengeldgids, smartengeld gids, smartengeldgids 2020, smartengeldgids 2019, smartengeldgids 2018, smartengeldgids 2017, smartgeldgids, smartegeldgids, ANWB smartengeld, Hoogte smartengeld vergoeding,
Immateriële schadevergoeding berekenen

Hoogte smartengeld Nederland

In Nederland worden geen hoge smartengeldbedragen toegekend. Het berekenen van smartengeld is in Nederland geen taak van een jury, maar van een rechter. Daarom is het proces minder emotioneel en zakelijker. Een groot deel van de Nederlandse letselschadeslachtoffers is van mening dat de hoogte van het smartengeld niet de geleden schade vergoedt. In Nederland bestaat dus slechts aanspraak op een relatief lage smartengeldvergoeding.

Ontwikkeling hoogte smartengeld bedragen

Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat rechters de laatste jaren wel steeds hogere bedragen aan smartengeld toewijzen. In vergelijking met andere Europese landen zijn de bedragen nog steeds aan de lage kant, maar daar komt langzaam verandering in.

Wanneer je de Smartengeldgidsen van verschillende jaren naast elkaar legt, zie je een zeer gestage groei. Als voorbeeld gebruiken we vaak de mislukte galblaasoperatie. In 2017 werd voor dit letsel een bedrag van € 30.000,– toegekend terwijl tien jaar geleden in een soortgelijke zaak € 20.000,– een redelijke vergoeding was.

Smartengeld voor een ander: affectieschade

Smartengeld voor een ander dan het slachtoffer is ook mogelijk. Degene die indirect bij het ongeluk is betrokken, kan op grond van shockschade of affectieschade smartengeld claimen. Voor het vaststellen van de hoogte van dit smartengeld worden standaard bedragen gebruikt.

Vaststelling hoogte smartengeld in de praktijk

Over de hoogte van het smartengeld wordt in veel gevallen onderhandeld. Dit betekent dat partijen samen afspreken welk bedrag wordt toegekend voor de geleden immateriële schade. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, kan een rechter alsnog verzocht worden om de hoogte van het smartengeld te bepalen.

Rechters zijn mensen en de uitkomst van een procedure is onzeker. In de praktijk zal een beoordeling van dezelfde casus door vijf verschillende rechters, waarschijnlijk tot vijf verschillende uitkomsten leiden. Het smartengeld laten vaststellen door de rechter brengt dus een zeker risico met zich mee. De onzekerheid over de uitkomst van de procedure noemen we het procesrisico. Onderhandelen voorkomt deze onzekerheid. Partijen weten namelijk precies waar zij mee instemmen op het moment dat een overeenkomst wordt gesloten.

hoogte smartengeld, smartengeld berekenen, hoogte smartengeld berekenen

Gratis hulp bij claimen smartengeld

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief