Soorten letselschade

Hersenletsel na ongeluk


Hersenletsel na een ongeluk is een vorm van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hersenletsel na een ongeluk wordt ook wel traumatisch hersenletsel genoemd. Gezien de ernstige gevolgen van hersenletsel na een ongeluk is het belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld.

Als een ander aansprakelijk is voor uw schade dan handelen wij uw schade kosteloos voor u af. De partij die uw schade veroorzaakt, betaalt namelijk ook de kosten van uw schadeclaim.

Tips bij hersenletsel na een ongeluk

 • Laat u onderzoeken door een dokter. Geef bij de dokter duidelijk aan welke klachten u allemaal ervaart. Als klachten niet zijn vastgelegd, is het vaak lastig om hiervoor een schadevergoeding te krijgen. Het verslag van uw bezoek aan de dokter bewijst dat u gewond raakte en waaruit uw verwondingen bestonden;
 • Leg uw schade vast. Het bijhouden van uw schade, helpt bij het krijgen van een rechtvaardige schadevergoeding;
 • Verzamel bewijs: foto’s, getuigenverklaringen, een ingevuld SAF-formulier. Voor het vaststellen van het recht op een schadevergoeding is belangrijk hoe de schade ontstond. Onvoldoende bewijs kan dan ook een reden zijn om uw schadeclaim af te wijzen.
Hersenletsel na ongeluk

Schadevergoeding hersenletsel na ongeluk

Het uitgangspunt van de letselschadevergoeding is dat de schadevergoeding alle schade compenseert. De schadevergoeding is daarom altijd persoonlijk. Welke schade er ontstaat is namelijk afhankelijk van de persoonlijke situatie van het slachtoffer.

Inkomensschade is een veel voorkomende en vaak hoge schadepost. Ook een vergoeding voor hulp in de huishouding, zorgkosten, medische kosten en vervoerskosten zijn vaak een onderdeel van de schadevergoeding.

Smartengeld hersenletsel na ongeluk

Een deel van de schadevergoeding bestaat uit smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Deze schade bestaat uit leed, pijn en verminderde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de invloed die het letsel heeft op het leven.

Bekijk hier voorbeelden van smartengeld bedragen toegekend bij hersenletsel na een ongeluk.

Aansprakelijkheid hersenletsel na ongeluk

Bij een schadeclaim stellen we twee vragen: bestaat er echt op een schadevergoeding en wat is de hoogte van de schadevergoeding. Bepalen of er recht bestaat op een schadevergoeding noemen we het vaststellen van de aansprakelijkheid. Om de aansprakelijkheid vast te stellen, is bewijs nodig. Welk bewijs er nodig is voor een succesvolle schadeclaim hangt af van de aard van het ongeluk waarbij het hersenletsel ontstond en de verhouding tussen de betrokken partijen.

Hieronder wordt toelichting gegeven op een aantal veel voorkomende ongevallen waarbij regelmatig hersenletsel ontstaat.

Hersenletsel na verkeersongeluk

Na een verkeersongeval beoordelen we het recht op een schadevergoeding aan de hand van de over ene weer gemaakte verkeersfouten. Aan de hand van de ernst van de verkeerfout en het gevaar dat hierdoor ontstaat, stellen we vast welke weggebruiker welk deel van de schade veroorzaakte.
Voor inzittenden die hersenletsel oplopen bij een ongeluk is een speciale regeling opgesteld. Deze zogenaamde schuldloze derden

Hersenletsel na aanrijding voetganger of fietser door automobilist

De wet beschermt voetgangers en fietsers bij een aanrijding met een motorvoertuig. De voetganger of fietser krijgt na een ongeval in ieder geval de helft van de schade vergoed. Ook als het ongeval door de voetganger of fietser wordt veroorzaakt. De aansprakelijke bestuurder betaalt een groter deel van de schade als het handelen van de aansprakelijke partij voor meer dan 50% de oorzaak van de aanrijding is.

Hersenletsel na arbeidsongeluk

De werkgever is in bijna alle gevallen aansprakelijk voor de schade van een arbeidsongeval. Tenzij de werkgever aantoont dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen of als de werknemer de schade opzettelijk of door grove schuld veroorzaakte. De bewijslast ligt vrijwel geheel bij de werkgever. Het slachtoffer bewijst alleen dat de letselschade op het werk ontstond.

Schadevergoeding voor naasten bij hersenletsel na een ongeluk

Als een naaste of familielid blijvend en ernstig gewond raakt door hersenletsel dan kan er recht bestaan op een affectieschadevergoeding. Dit is een smartengeldvergoeding voor naasten van een overleden persoon of een persoon wiens leven door blijvend letsel permanent veranderd.

Ook het wegvallen van levensonderhoud doordat iemand vanwege hersenletsel niet meer of minder kan werken, komt voor vergoeding in aanmerking.

Schakel een gratis letselschade advocaat in

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in om gebeld te worden.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief